เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2755

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม

1.1 การตั้งรหัสทรัพย์สิน

1.2 การจัดทำบัตรทรัพย์สิน

1.3 การตรวจนับทรัพย์สิน

1.4 ทรัพย์สินที่มีราคาต่ำแต่ปริมาณมาก

1.5 โอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

2. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน

2.1 ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

2.2 การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2.3 การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน

2.4 มูลค่าของทรัพย์สิน การตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และถ้ามีการซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

2.5 กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร

2.6 วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้น

2.7 แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา และหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวนตามหลักบัญชี

3.1 ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สิน

3.2 การนำทรัพย์สินเข้ามาในกิจการ

3.3 การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน

3.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธี Initial Method ณ วันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมามีหลักเกณฑ์อย่างไร

5. การคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอด้วยวิธี Double Declining Balance Method ลงบัญชีอย่างไร

6. การหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้สิทธิพิเศษ ได้แก่อะไรบ้าง

7. การบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาไม่หมด

8. การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36

- คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba