กฎหมายแรงงานขั้นเทพ

รหัสหลักสูตร : 21/3403

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงานขั้นเทพ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

เรียนรู้กระบวนการ Process เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด ของคนในองค์กร เกี่ยวข้องอย่างไร? กับกฎหมายแรงงาน
2. การให้ "คุณ" ให้ "โทษ" ในการบริหาร "ตน" ด้วนกฎหมายแรงงาน
3. การฟ้องร้องคดีแรงงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Case Study : กรณีศึกษาทางด้านกฎหมายแรงงาน เน้นกรณีศึกษา : ปัญหาแรงงานที่ขึ้นสู่คดีแรงงาน เกิดขึ้นบ่อย ร้ายแรง เสียหาย

4. สัญญาจ้างแรงงาน (Hire of service & Hire of work)
  * ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับจ้างทำของ
  * ประเด็น Point ที่สำคัญและควรระมัดระวังในการทำ"สัญญาจ้าง" (Receiving)
  * กรณี "ห้ามค้าแข่ง" ขณะทำงาน และหลังออกจากงาน
5. ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง(Working regulation & Lawful order)
  * องค์ประกอบสำคัญของการเขียนระเบียบข้อบังคับ
  * คำสั่ง ประกาศจะต้องทำอย่างไร? จึงถูกกฎหมาย
  * คำสั่งต่างๆ เช่น เปลี่ยนสถานที่ทำงาน,โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่,สั่งให้ทำงานให้แก่บริษัทในเครือ หรือคู่ค้า สั่งกรณีควบรวมกิจการ ฯลฯ
6. ค่าจ้างค่าตอบแทน (Wage & Compensation)
  * เวลาทำงานปกติ (Regular Working)
  * เวลาพัก (Rest Period)
7. หลักเกณฑ์ในการกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวัน
  * การจัด "กะ" ในเวลาทำงาน
  * การจัดเวลาพักช่วงท้าย
  * อะไร? คือ "ค่าจ้าง" สวัสดิการ,ผลประโยชน์เพิ่ม
  * "ฐาน" ค่าจ้างในการคำนวน คิดอย่างไร? การคำนวณอัตราเงินเดือนโดยอ้างอิงค่าจ้างขั้นต่ำ
  * ค่าจ้างขั้นต่ำกับค่าจ้างขั้นต่ำมาตรฐานฝีมือ
  * ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
  * ค่าล่วงเวลา ปัญหาค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดเหมาจ่าย
  * กรณีค่าล่วงเวลา การเลิกจ้างใช้ "ค่าจ้าง"ใด? คำนวณจึงจะถูกต้อง
8. การเลิกจ้าง (Termination of Employment)
  * นายจ้าง...รู้จริงหรือเปล่า? เกี่ยวกับ หนังสือเตือน,สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า,ค่าชดเชย,ค่าชดเชยพิเศษ
  * ปัญหา...การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม(Unfair Dismissal)ขึ้นโรงขึ้นศาลมากที่สุด ต้องทำอย่างไร? จึงสามารถป้องกันได้

Work Shop : ฝึกปฎิบัติ เกี่ยวกับ "คำพิพากษาฎีกา"ทางด้านแรงงาน

  * วิธีการอ่านคำพิพากษาฎีกาในประเด็นสำคัญๆที่เป็นประเด็นหลักของคำพิพากษา
  * วิธีการค้น คำพิพากษาฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา คดีที่เกิดขึ้น

* Case Study : คำพิพากษาฎีกายอดฮิต


กำหนดการอบรม


วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.


โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
ซ.สุขุมวิท 2 ถ.สุขุมวิท (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

 

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

10,000 + VAT 700 = 10,700 บาท


บุคคลทั่วไป
12,000 + VAT 840 = 12,840 บาทนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba