Knowledge Management การจัดการความรู้องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/5110

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรKnowledge Management การจัดการความรู้องค์กร
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

หัวข้อสัมมนา

1. พื้นฐานการจัดการความรู้ - การจัดการความรู้ในอดีต - ลักษณะของการจัดการความรู้ในองค์กรปัจจุบัน
2. ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับมาตรฐาน ISO9001:2015
- ข้อกำหนด 7.1.6 องค์ความรู้องค์กร
“องค์กรต้องพิจารณากำหนด ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานกระบวนการและเพื่อให้สอดคล้องของผลิตภัณฑ์
และบริการ ความรู้ต้องได้รับการธำรงรักษา ทำให้มีอยู่ตามขอบเขตที่จำเป็น เมื่อมีการระบุความจำเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม, องค์กรต้องพิจารณาความรู้ในปัจจุบันและพิจารณาวิธีการทำให้ได้มาหรือเข้าถึงความรู้
เพิ่มเติมที่จำเป็น และความต้องการที่ทำให้ทันสมัย”
- การตีความข้อกำหนด และอธิบายความหมาย
- แนวทางการตรวจประเมิน
3. การจัดทำการจัดการความรู้ และการนำไปปฏิบัติ
- ขั้นตอนในการจัดการความรู้
- การกำหนดความรู้ที่จำเป็น
- การระบุแหล่งความรู้
- การสรรหาและการรวบรวมความรู้
- การจัดทำสื่อ หรือองค์ความรู้
- การแบ่งปันความรู้
- การทบทวน และการปรับปรุง
4. Workshop ฝึกปฏิบัติ และเขียน OPL (One Point Lesson) จากกรณีศึกษา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba