การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (จ.สงขลา)

รหัสหลักสูตร : 21/3370/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดระบบและบริหารคลังสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ (หาดใหญ่)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้า
2. หลักการบริหารพื้นที่และการจัดสถานที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
- ขนาดของคลังกับการเข้าออกของสินค้า
- ลักษณะการเก็บรูปแบบต่างๆ
- การจัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการภายในคลัง ให้คุ้มค่า
3. เทคนิคการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า (หัวใจสำคัญของงานคลังสินค้า)
- วิธีการตรวจรับสินค้า (Receiving)
- การจัดเก็บสินค้า (Storing)
- การจ่ายสินค้า
4. การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้า-ส่งออก
5. การบันทึกการรับ-จ่ายเพื่อให้มีการควบคุมจำนวนคงเหลืออย่างทันกาล (Update real time)
6. เทคนิคการตรวจนับ STOCK โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า
7. จัดการงานเอกสารในงานคลังสินค้า ไม่ให้มีปัญหากับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี
- การจัดทำรายงานประเภทต่างๆ
- Bin card Stock card
- เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับ จ่าย จัดเก็บ
8. เทคนิคการตรวจนับและตรวจสอบในงานคลังสินค้า
- เวลาเหมาะสมสำหรับการตรวจนับ (Suitable Timing Count)
- ขั้นตอนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Process of Counting)
- การตรวจนับและตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล ป้องกันการทุจริต (Protection of Dishonesty)
- ปัญหาการนับสินค้าไม่ตรงสต็อกจะปฏิบัติอย่างไร มีทั้งขาดทั้งเกิน
9. วิธีบริหารจัดการกับของเหลือเศษซาก เก่าค้างสต็อก ตกรุ่น ล้าสมัย มีตำหนิ
10. วิธีการควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
11. ถาม-ตอบ ปัญหาในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่

หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,500 + Vat 245 = 3,745 บาท

บุคคลทั่วไป

4,200 + Vat 294 = 4,494 บาท


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ (จ.สงขลา)
3 เสน่หานุสรณ์ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่)
โทรศัพท์ :
074-352222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba