การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2209

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน
และการบริหารต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนต่อการบริหารธุรกิจ และปัญหาความล้มเหลวของระบบบัญชีต้นทุน
ในธุรกิจปัจจุบันพร้อมแนวทางแก้ไข


2. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุน และข้อมูลต้นทุนต่อธุรกิจปัจจุบัน

3. การจำแนกประเภทของต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ

4. การวางระบบบัญชีต้นทุนและวีธีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น

- ระบบต้นทุมมาตรฐาน
- ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
- ระบบต้นทุนช่วง

5. การจัดระบบเอกสาร และรายงานการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับระบบบัญชีต้นทุนที่ใช้

6. การจัดระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และลดความสูญเสียของธุรกิจ

7. เทคนิคการวิเคราะห์และการนำข้อมูล จากบัญชีต้นทุนไปใช้เชิงบริหาร อาทิ

- การตั้งราคาสินค้า
- การซื้อหรือการเช่า
- การวางแผนหากำไร
- การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์
- การปันส่วนต้นทุนแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์
- การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน
- ขยายหรือการผลิตหรือการหยุดผลิต

8. แนวทางการวางแผนการควบคุมต้นทุนที่สามารถปฏิบัติจริงได้โดย
- การเพิ่มผลผลิต
- การควบคุมค่าใช้จ่าย
- การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

9. ถาม-ตอบปัญหา


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba