การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการตรวจสอบของสรรพากร จะทำอย่างไรไม่ใช้ ถูกสรรพากรประเมิน

รหัสหลักสูตร : 21/8001

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการตรวจสอบของสรรพากร
จะทำอย่างไรไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย...ช่วยลดปัญหาเงินขาดมือ
• จุดที่นักบัญชีไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะเป็น...เป้าในการตรวจสอบการหัก ณ ที่จ่ายของสรรพากร
• ผลเสียหาย...ต่อเนื่องจากการถูกตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จะกระทบกับภาษีนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม
• คําสั่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้น...เมื่อมีการขอคืนภาษีปัญหาการจัดทําบัญชีกับภาษี
• หัก ณ ที่จ่าย จุดที่ผู้ประกอบการต้องรู้และ...ห้ามพลาดเด็ดขาด

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายช่วยลดปัญหาเงินขาดมือ
2. หัก ณ ที่จ่าย ถ้าสัญญาเป็นแบบนี้
• สัญญาให้บริการ แต่ข้อเท็จจริงเป็นการเช่า
• สัญญาเช่า แต่ใบเสร็จรับเงินออกเป็นค่าขนส่ง
3. เป้าหมายที่นักบัญชีไม่เคยทราบมาก่อนว่าสรรพากรใช้ในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสูง แต่รายได้ต่ำ
4. การวางระบบในการหักภาษี ณ ที่จ่ายถ้าพนักงานต้องจ่ายเงินไปก่อน
5. การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6. ปัญหาที่พบในทางปฏิบัติกับประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• ขายสินค้าเป็นปกติ และรับจ้างผลิตสินค้าตามคำสั่งลูกค้า
7. ส่งเสริมการขายในช่วงสิ้นปี หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
8. วิธีการตรวจสอบของสรรพากรมีวิธีการอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา
9. ปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย ข้ามรอบระยะเวลาบัญชีจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย
10. มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้จ่ายเงินไม่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้รับมีสิทธินำไปเครดิตภาษีได้หรือไม่
11. การตรวจสอบเมื่อขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
12. เรื่องใหญ่ที่ต้องระวังเมื่อถูกตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาษีนิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างแน่นอน
13. การเตรียมตัวก่อนขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14. กฎ 5 ข้อที่ต้องทำ เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba