เทคนิคการจัดทำตารางแผนปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

Course Code : 21/7211

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

เทคนิคการจัดทำตารางแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• เริ่มต้นปีอย่างเป็นระบบ!...เพื่อความพร้อมการทำงานที่เหนือกว่าและประสิทธิผลของงานที่จับต้องวัดผลได้
• เทคนิคการเขียนแผนงานแบบกลั่นกรองเนื้อหาใจความสำคัญและพัฒนาเป็นตารางปฏิบัติงานเฉพาะของตนเองและทีมงานด้วยกระบวนการ Analysis-Design-Planning-Timetable-Implement
• พิเศษ!  ไฟล์ Excel “Timetable for Working Professionals”เพื่อประยุกต์ใช้จริงกับงานของคุณได้ทันที

วิทยากรโดย คุณปรัชญา วงศ์วารี

หัวข้อสัมมนา

1.การวิเคราะห์ Analysis
1.1 เหตุผลที่ควรทำแผนงานเป็นตารางการปฏิบัติงาน
1.2 ลักษณะงานใดบ้างที่ใช้ประโยชน์ได้จากการจัดทำตารางแผนปฏิบัติงาน?
1.3 “กรณีศึกษา” ผลสำเร็จของการจัดทำตารางแผนปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพ
1.4 ทำความเข้าใจกับหลักง่ายๆ 2 ขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมาย คือการวางแผน และการดำเนินการ
1.5 การตั้งเป้าหมายประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก SMART
1.6 ค้นหาสไตล์การทำงานของตนเอง (Find out your working style)
1.7 การศึกษาเป้าหมายขององค์กรหรืองาน และการกำหนดแผนงานที่สมจริง (Set realistic working goals)
1.8 การวิเคราะห์งานและจัดทำผังเหตุการณ์และกิจกรรมของงานทั้งปี (Work Flow Analysis)
1.9 การคาดการณ์งานที่เกี่ยวเนื่อง-เชื่อมโยง เพื่อกำหนดแนวทาง
1.10 10 เหตุผลที่ทำให้การดำเนินงานตามแผนไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2. การออกแบบ Design
2.1 การกำหนดกิจกรรมย่อยอย่างเป็นขั้นตอน (Create Action Step by Step)
2.2 การกำหนดเส้นเวลา (Time Line Setting) 

3. การวางแผน Planning 
3.1 หลักและเทคนิคการเขียนแผนงานแบบครบถ้วนในไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ (3 Pages Plan) เพื่อใช้ในการ ออกแบบตารางทำงาน
3.2 การประเมินกำหนดจุดสำคัญ และความเสี่ยงของแผน 

4. Workshop การจัดตารางปฏิบัติงาน Timetable (การนําเสนอตัวอย่างด้วยโปรแกรม Excel) 
4.1 กระบวนการในการจัดทำตารางทำงาน (Timetable Design)
4.2 เทคนิคการปรับแผนงานเชิงบรรยายสู่ตารางแผนงานและการทำงานอย่างเป็นระบบ
4.3 องค์ประกอบทั่วไปที่ต้องมีในตารางการทำงาน
4.4 การสร้างตารางการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
4.5 การจัดทำขั้นตอนและกิจกรรม
4.6 การออกแบบเชิงคำนวณและการเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการคำนวณและวัดผลปฏิบัติงาน 

5. เทคนิคการปฏิบัติใช้จริง Implementation 
5.1 สร้างกิจวัตรการปฏิบัติตามแผนตารางปฏิบัติงาน (Daily Routine)
5.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
5.3 แนวทางในการแก้ไขเมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

คุณปรัชญา วงศ์วารี

Location

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Phone :
02-641-1500
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba