กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและศิลปะการโน้มน้าว จูงใจ สู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ภาคปฏิบัติ

Course Code : 21/3332

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 3,745 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,494 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและศิลปะการโน้มน้าว จูงใจ
สู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ภาคปฏิบัติ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดยดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

หัวข้อสัมมนา

1. กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักขายต้องรู้

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “เจรจาต่อรอง” ขั้นตอนสำคัญก่อนปิดการขาย

3. กิจกรรม : “จับเข่า ตั้งปัญหา”

4. องค์ประกอบการโน้มน้าวใจและวิธีการนำไปปฏิบัติ

    - การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
    - การลดความขัดแย้งก่อนการโน้มน้าว
    - การใช้วาทศิลป์เพื่อการโน้มน้าวใจ

5. เทคนิคการสร้างความมั่นใจภายใต้การเจรจา

6. ปัญหาที่เกิดขึ้น “ก่อน” การเจรจา มีอะไรบ้าง และจะต้องรับมืออย่างไร?

7. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ให้พร้อมก่อนการเจรจา

    - ความสำคัญของการเก็บข้อมูล
    - การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประมวลผล

8. อะไร? คือความแตกต่างในขั้นตอนการเจรจา

9. องค์ประกอบภายนอกและภายในที่มีผลต่อการเจรจา

10.องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดบทสรุปแห่งการเจรจา

11.เจรจาแบบ WIN –WIN ชนะได้จริงหรือไม

12.เทคนิคสำคัญ ในการ “แก้ปัญหาด้วยการเจรจาที่ตรงจุด” Paint Point and Touch Point

13.การเจรจาต่อรองจะชนะต้องแสดง 3 จุดก่อนกำหนดกลยุทธ

14.การช่วงชิงเวลา ในการเจรจาและการสรุป

15.การขจัดข้อข้องใจและการนำไปสู่การปิดการขายอย่างสมบูรณ

16.กิจกรรม : “ปะทะเจรจา”

กำหนดการอบรม


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561


เวลา 09.00-16.00 น.


โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท


บุคคลทั่วไป
4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

Location

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
Phone :
02 2305 6000
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba