สัญญาเช่าควบคุม

รหัสหลักสูตร : 21/3521

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

สัญญาเช่าควบคุม
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การควบคุมสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์มีกี่ประเภท? ธุรกิจอะไรบ้าง?

  - หอพัก อพาทเม้นท์
  - ตึกแถว อาคารพาณิชย
  - อาคารชุด คอนโดมิเนียม
  - บ้าน ทาวน์เฮ้าส์

2. ทำไมต้องมี “สัญญาเช่าควบคุม” ?

3. สัญญาเช่าอะไรบ้างเป็น “สัญญาเช่าควบคุม” ? ส่งผลกระทบอย่างไรกับผู้ประกอบการ

4. ใครบ้าง “ได้รับ” และ “ไม่ได้รับ” ผลกระทบ จาก “สัญญาเช่าควบคุม” ?

  - การเช่าอาคารในรูปแบบอื่นๆ จะมีผลกระทบอย่างไร?
5. หน้าที่และรายละเอียดของผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าควบคุม ?
  - การจัดส่งใบแจ้งหนี
  - หลักฐานการตรวจรับอาคาร
  - การคืนเงินประกัน จะต้องคืนเมื่อ
  - การจัดทำสัญญาเช่า
6. รูปแบบ เนื้อหาสาระสำคัญของ “สัญญาเช่าควบคุม” ที่ต้องกำหนดเนื้อหาอย่างน้อยอะไรบ้าง ?
  - ข้อความ ภาษาที่ใช้ในการเขียนสัญญา
  - รายละเอียดคู่สัญญาเช่า
  - รายละเอียดอาคาร/ทรัพย์สินที่เช่า
  - อายุการเช่า
  - ค่าเช่า เงินประกัน เงินอื่นๆ
7. สัญญาเช่าควบคุม มี “ประเด็นต้องห้าม” อะไรบ้าง ? ที่กฎหมายห้ามผู้ให้เช่ากำหนดขึ้นมา เพื่อเป็นการเอาเปรียบผู้เช่า
8. ตัวอย่าง : ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าอาคาร และแบบบันทึกการตรวจสภาพอาคาร
9. ตัวอย่าง : สัญญาที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
  - สัญญาเช่าทั่วไป
  - สัญญาเช่าควบคุม
10. กรณีไม่ทำตามกฎหมาย “สัญญาเช่าควบคุม” จะมีความผิดและโทษหรือไม่ ?
11. สัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ทำแตกต่างจาก “สัญญาเช่าควบคุม” สามารถใช้บังคับและ ฟ้องร้องในศาลได้หรือไม่ ?
12. สัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ควรร่างสัญญาอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ?
  - กรณีผู้เช่าไม่ได้ทำสัญญาเช่า จะส่งผลกระทบอย่างไร?
13. สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา (BTO / BOT) เป็นอย่างไร / ใครได้/ ใครเสียประโยชน์อะไรบ้าง ?

14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


กำหนดการอบรม

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

ถ.รัชดาภิเษก (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป

4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba