เทคนิคการกระทบยอดงบกำไรขาดทุนให้ตรงประเด็นภาษีอากร (หลักสูตรใหม่ ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4509

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการกระทบยอดงบกำไรขาดทุนให้ตรงประเด็นภาษีอากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. งบการเงินที่กิจการจะต้องจัดทำจะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
2. ณ วันปิดบัญชี มีรายการอะไรบ้างในงบกำไรขาดทุนที่กิจการจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษและต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ
3. มีวิธีตรวจสอบอย่างไร จึงจะทราบว่า เป็นรายจ่ายต้องห้าม
4. หากกิจการมีรายจ่ายต้องห้ามเกิดขึ้น ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
5. เงินสำรอง และ เงินกองทุนประเภทใดบ้างที่สรรพากรไม่ยอมให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
6. หากกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไป จะพิจารณาได้อย่างไรว่า เป็นรายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หา
7. บริจาคอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ และหากกิจการขาดทุนบริจาคได้หรือไม่
8. จะรับรองลูกค้าอย่างไรให้ถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้ ไม่ต้องบวกกลับ
9. จะพิจารณาอย่างไรในความแตกต่างของสินทรัพย์กับค่าใช้จ่าย
10. ค่าปรับประเภทใดบ้างถือเป็นรายจ่ายได้ และประเภทใดถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
11. ภาษีซื้อที่กิจการมีสิทธิขอคืน แต่ไม่เอาคืน จะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
12. รายจ่ายที่ข้ามรอบระยะเวลาบัญชีกิจการจะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
13. ทรัพย์สินสูญหายจะปฏิบัติในงบการเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
14. ในกรณีกิจการทำประกันภัยทรัพย์สิน แนวปฏิบัติในกรณีทรัพย์สูญหายและเสียหาย
15. หากกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ สิทธิในการนำไปหักออกจากกำไรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
16. รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะมีหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
17. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน มีแนวปฏิบัติอย่างไร
18. กิจการจะต้องมีเอกสารหลักฐานอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้
19. หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
20. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ธงชัย ยางงาม

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba