ปัญหาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จากการใช้ประโยชน์ทางภาษีการซื้อทรัพย์สินที่ลงรายจ่าย2เท่าและ1.5เท่า(จ.อยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 21/8016/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนการใช้ประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สิน
ที่ลงรายจ่าย2เท่าและ1.5เท่า


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


พิเศษอบรมหลักสูตรนี้ 2 ท่าน ลด 500 บาท

• วางแผนการซื้อทรัพย์สินปี 2560 เพื่อลดรายจ่ายทางภาษี
วางแผนการซื้อรถยนต์ต้องห้ามให้ลงรายจ่ายทางภาษีได้
• กรณีซื้อทรัพย์สินในปี 2559 แต่จ่ายเงินในปี 2560 จะได้สิทธิ 1.5 หรือ 2 เท่า
ปัญหาการใช้สิทธิที่มีทั้ง 2 เท่าและ 1.5 เท่า ต้องกรอก ภ.ง.ด.50 อย่างไร
• สร้างอาคารสำนักงาน เครื่องจักร ได้สิทธิต่อหรือไม่
คำนิยามของ "เครื่องจักร" กับผลกระทบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2559


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบการใช้สิทธิเพิ่มขึ้น 2 เท่าและ 1.5 เท่า
2. การซื้อทรัพย์สินในปี 2560 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการซื้อทรัพย์สินในปี 2558 ใช่หรือไม่
3. อย่างไรเรียกว่า "ทรัพย์สินพร้อมใช้" ที่จะหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
4. ปัญหาในการซื้อทรัพย์สินและการใช้สิทธิทางภาษีเมื่อต้องกรอกในแบบ ภ.ง.ด.50
5. ทรัพย์ศินที่เป็นลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ใช้สิทธิหักเพิ่มได้หรือไม่
6. การเพิ่มคำนิยามของ "เครื่องจักร" จะมีผลกับภ.งด.50 ของปี 2559 หรือไม่
7. การวางแผนการซื้อรถยนต์นั่งเพื่อให้ได้สิทธิทางภาษี
8. กรณีซื้อทรัพย์ศินมาใช้ในกิจการแต่ไม่ได้นำมาบันทึกบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
9. การนับจำนวนปีของการลงรายจ่ายทางภาษี
10. เอกสารในการใช้สิทธิ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมแคนทารี อยุธยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba