การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/3370/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (จ.ชลบุรี)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้า

2. หลักการบริหารพื้นที่และการจัดสถานที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า

  - ขนาดของคลังกับการเข้าออกของสินค้า
   - ลักษณะการเก็บรูปแบบต่างๆ
   - การจัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการภายในคลัง ให้คุ้มค่า

  3. เทคนิคการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า (หัวใจสำคัญของงานคลังสินค้า)

   - วิธีการตรวจรับสินค้า (Receiving)
    - การจัดเก็บสินค้า (Storing)
    - การจ่ายสินค้า
   4. การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้า-ส่งออก
   5. การบันทึกการรับ-จ่ายเพื่อให้มีการควบคุมจำนวนคงเหลืออย่างทันกาล (Update real time)
   6. เทคนิคการตรวจนับ STOCK โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า
   7. จัดการงานเอกสารในงานคลังสินค้า ไม่ให้มีปัญหากับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี
    - การจัดทำรายงานประเภทต่างๆ
    - Bin card Stock card
    - เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับ จ่าย จัดเก็บ
   8. องค์ประกอบและเครื่องมือใดบ้าง...ช่วยบริหารการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
    - เวลาเหมาะสมสำหรับการตรวจนับ (Suitable Timing Count)
    - ขั้นตอนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Process of Counting)
    - การตรวจนับและตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล ป้องกันการทุจริต (Protection of Dishonesty)
    - ปัญหาการนับสินค้าไม่ตรงสต็อกจะปฏิบัติอย่างไร มีทั้งขาดทั้งเกิน
   9. วิธีบริหารจัดการกับของเหลือเศษซาก เก่าค้างสต็อก ตกรุ่น ล้าสมัย มีตำหนิ
   10. วิธีการควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
   11. ถาม-ตอบ ปัญหาในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า


กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชี่ยน รีสอร์ท

ถ.พัทยา สาย2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,500 + Vat 245 = 3,745 บาท

บุคคลทั่วไป

4,200 + Vat 294 = 4,494 บาท

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชี่ยน รีสอร์ท
463/100 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบาง ละมุง, พัทยา, ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :
038769688
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba