รวมประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) กับธุรกรรมระหว่างประเทศ*เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ *

รหัสหลักสูตร : 21/8318

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รวมประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) กับธุรกรรมระหว่างประเทศ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 


อาจารย์สาโรช ทองประคำ

หัวข้อสัมมนา


1. การจ่ายเงินไปต่างประเทศจำเป็นต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ทุกกรณีหรือไม่
2. ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการจ่ายค่านายหน้าไปต่างประเทศทั้งกรณีต้องนำส่ง ภ.พ.36 และไม่ต้องนำส่ง
3. ปัญหาที่เกิดจากการจ่าค่าลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศที่ต้องนำส่ง ภ.พ.36
4. กู้ยืมเงินจากต่างประเทศต้องนำส่ง VAT หรือไม่
5. ได้รับเงินปันผลจากต่างประเทศต้องนำส่ง ภ.พ.36 หรือไม่
6. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการเช่าทรัพย์สิน
7. การจ่ายค่าบริการที่เป็นวิชาชีพอิสระ 40 (6)
8. บริษัทไปรับเหมาก่อสร้างที่ต่างประเทศโดยขนวัสดุอุปกรณ์ไปที่ต่างประเทศเมื่อได้รับค่าจ้างต้องเสีย VAT หรือไม่
9. กรณีบริษัทต่างประเทศฝากสินค้าไว้ที่บริษัทในไทยเมื่อลูกค้าในไทยสั่งซื้อสินค้าจะให้ผู้รับฝากสินค้าเป็นผู้จัดส่ง
10. กรณีบริษัทจ่ายค่าใช้บริการ Internet ไปยังต่างประเทศต้องนำส่ง ภ.พ.36 หรือไม่
11. ประเด็นทำสัญญากับบริษัทลูกค้าในไทย เพื่อให้บริการแก่ต่างประเทศ และบริการเกิดขึ้นในไทย แต่ผลงานของ
การบริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 0 หรือยกเว้น
12. ประเด็นให้บริการในประเทศบางส่วน และ ในต่างประเทศบางส่วน โดยผลของการให้บริการไปใช้ในต่างประเทศ
ทั้งหมดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
13. กรณีการขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศและเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
14. กรณีบริษัทได้รับเงินค่าบริการจากต่างประเทศต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่หรือสามารถใช้ Invoice
ระหว่างประเทศได้
15. กรณีการออกใบเพิ่มหนี้จากการประกอบกิจการขายสินค้าโดยการส่งออกถือเป็นใบเพิ่มหนี้หรือไม่อย่างไร
16. กรณีการออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
17. กรณีได้รับเงินค่ามัดจำจากต่างประเทศที่เกิดจากบริษัทในไทยให้บริการเช่าคลังสินค้า
18. ภาษีซื้อที่เกิดจากการนำส่ง ภ.พ.36 ขอคืนได้หรือไม่
19. ภาษีซื้อที่ได้รับจากกรมสรรพากรสามารถใช้ได้ภายใน 6 เดือน หรือไม่
20. กรณียื่นภ.พ.36 ขาดไปผู้นำส่งจะต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่มหรือไม่
21. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba