ปัญหาการกำหนดราคาโอน Transfer Pricing และการจัดทำ Transfer Pricing Documentation

รหัสหลักสูตร : 21/8314

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาการกำหนดราคาโอน Transfer Pricing
และการจัดทำ Transfer Pricing Documentation
(รองรับตามข้อตกลงของ OECD วิธีการตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพากร)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


พิเศษอบรมหลักสูตรนี้ 2 ท่าน ลด 500 บาท

• Update กฎหมายใหม่...เกี่ยวกับ Transfer Pricingรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทํา Transfer Pricing
• สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
• สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพือให้สรรพากรตรวจสอบ

วิทยากรโดย อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำ Transfer Pricing 
2. กำหนดราคาโอน อย่างไร ที่ OECD ยอมรับ 
• หลักเกณฑ์การออกมาตรการใหม่ของ OECD เกี่ยวกับราคาโอน 
3. การกำหนดราคาโอน Transfer Pricing ส่วนใหญ่จะเกิดจากกลุ่มธุรกิจใด 
• การให้บริการและการซื้อขายระหว่างกันของกลุ่มในเครือ 
4. กิจการในกลุ่มเดียวกันที่ต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับราคาโอน หมายถึงรูปแบบใด 
5. Transfer Pricing จะเกิดขึ้นเฉพาะบริษัทข้ามชาติใช่หรือไม่ 
6. ราคาที่สรรพากรยอมรับระหว่างบริษัทในเครือคือราคาใด สรรพากรนิยมใช้ราคาใดในการประเมิน 
• Comparable uncontrolled price method (CUP) 
7. เลือกวิธีคำนวณราคาตลาดตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรแล้ว กรมสรพากรจะยอมรับหรือไม่และควรเลือก
วิธีใดดีที่สุด เลือกแล้วเปลี่ยนได้หรือไม 
8. การพิสูจน์ราคาโอนจะพิสูจน์อย่างไรให้สรรพากรเชื่อว่าเป็นราคาตลาด 
9. กรณีเจ้าหน้าที่สรรพากรพิจารณาแล้ว สรุปว่า ราคาที่บริษัทใช้ยังต่ำกว่าราคาตลาด จึงประเมินรายได้เพิ่มขึ้น
บริษัทในเครือต่างประเทศจะบันทึกค่าใช้จ่าย เพิ่มจากราคาที่ถูกประเมินเพิ่มขึ้นได้หรือไม 
10. ธุรกรรมที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่างบริษัทในเครือเดียวกันหรือบริษัทข้ามชาติ 
11. การให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกันจะถูกตรวจสอบหรือไม 
12. วิธีการจัดทำ Transfer Pricing Documentsเพื่องรองรับการตรวจสอบ 
13. เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมให้สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับราคาโอน 
14. การยื่นข้อตกลงเพื่อกำหนดราคาโอนล่วงหน้ากับสรรพากร สรรพากรจะยังตรวจสอบอยู่หรือไม่
15. ราคาที่นำเข้าจากกรมศุลกากรจะมีประเด็นทางด้าน Transfer Pricing หรือไม่ อย่างไร และจะชี้แจงต่อ
กรมสรรพากรอย่างไร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

สถานที่

Swissotel Bangkok Hotel
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba