กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business)

รหัสหลักสูตร : 21/5056

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว
 • ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
 • Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ ออกหมายเรียก และประเมินภาษีกรมสรรพากร
หัวข้อสัมมนา
1.โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว
2.ความสำคัญของกฎหมายกับธุรกิจครอบครัว
 • กฎหมายมรดก
 • กฎหมายครอบครัว
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
 • กฎหมายหุ้นส่วน/บริษัท
 • กฎหมายภาษี
3. ความเหมือน VS ความต่างระหว่างทรัพย์สินในกิจการและทรัพย์สินในครอบครัว
4. การบริหารสินทรัพย์ในธุรกิจครอบครัว (Asset Management in Family Business)
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and building)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา และตราสินค้า (Intellectual property and branding)
 • การบริหารกฎหมายและภาษี (Legal and tax management)
5. ประเด็นปัญหาที่มักพบ
 • การลดภาระการเสียภาษี ตามมูลค่าทรัพย์สิน และอัตราภาษี
 • หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ หุ้นนอกตลาดฯ จัดการอย่างไร
 • "โอนหุ้นบริษัทให้ลูก" จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ และรับเงินปันผลได้
 • ที่ดิน หากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดา อนาคตจะเป็นอย่างไร
 • "แปลงที่ดินเป็นหุ้น" อย่างไร ต้องใช้เงินสดหรือไม่ มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่
 • ปัญหาทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น ชั้นล่างเป็นร้านค้า / ชั้นบนพักอาศัย
 • พ่อมี "บ้านหลายหลัง" โอนบ้านให้ลูก มีภาระภาษีอย่างไร พ่อ "ยกกิจการให้ลูก" จะเสียภาษีอย่างไร
 • อย่างไรเป็นภาษีจากการให้ หรือ การรับมรดก
 • "กำไรของบริษัท" เจ้าของกิจการนำมาใช้ได้หรือไม่ อย่างไร
6. Case Study กรณีศึกษาตัวอย่างสรรพากร : การตรวจสอบ การออกหมายเรียก การประเมินภาษี การยึดทรัพย์ ของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว
 • ไม่เสียภาษี / เสียภาษีไม่ครบ
 • ไม่ยื่นแบบ / ยื่นแบบบางส่วน
 • ปัญหาการจ้างสำนักงานบัญชีและเสียภาษีไม่ถูกต้อง
 • ทำไมจึงถูกสรรพากรยึดทรัพย์
 • การเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

Swissotel Bangkok Hotel
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba