สูตรสำเร็จการปรับปรุงและแก้ไขเอกสารรายจ่าย ชัดเจน ตรงประเด็นภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/2390

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

 

1. เอกสารรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร

2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีมีอะไรบ้าง

3. เอกสารตามประมวลรัษฎากรที่กิจการจะต้องจัดทำ และข้อควรระมัดระวัง

4. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงประเด็นภาษีอากร

5. การกำหนดระเบียบการเบิกจ่าย และการเบิกเงินทดรองจ่ายอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

6. อะไรคือหลักเกณฑ์เงื่อนไขของเอกสารรายจ่ายที่เจ้าพนักงานประเมินยอมรับ

7. เมื่อกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องพิจารณาอย่างไรให้เอกสารนั้นถือเป็นรายจ่ายได้ถูกต้องตามภาษีอากร

โดยไม่ต้องบวกกลับ

8. อะไรคือหลักฐานการจ่ายเงินที่สรรพากรยอมรับ

9. กิจการสามารถใช้เอกสารอื่นใดได้บ้างนอกจากใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษี

10. กรณีกิจการจ่ายเงินไปแล้ว แต่ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงินให้ ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

11. กิจการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้รับเงิน แต่ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานให้ กิจการจะใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน

12. กิจการจ่ายเช็คให้แก่ผู้รับเงิน แต่ไม่มีหลักฐานบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงิน จะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

13. บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้รับเงิน จะนำมาถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

14. การโอนเงินระบบ Online ไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด กิจการจะใช้เอกสารใดให้ถือเป็นรายจ่ายได้

15. พนักงานเบิกเงินทดรองจ่ายของกิจการ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนกิจการแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน

กิจการให้พนักงานเซ็นรับเงินแทนจะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่

16. กิจการควรจะกำหนดการเบิกเงินทดรองจ่ายอย่างไร ไม่ให้ถูกโต้แย้งว่าเป็นการกู้ยืมเงิน

17. กรณีค่ารถ ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง

17.1 ค่าพาหนะ ค่ารถแท็กซี่ ค่ามอเตอร์ไซด์รับจ้าง กิจการควรใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน

17.2 กรณีที่กิจการจ่ายเงินซื้อตั๋วเครื่องบินจะต้องใช้เอกสารใดให้ถูกต้อง

17.3 ค่ารถเมล์ เรือข้ามฟากต้องใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน

17.4 คูปองทางด่วน บัตรเติมเงิน (Easy Pass) ต้องมีหลักฐานอื่นแนบประกอบการเบิกจ่ายเงินหรือไม่

17.5 ค่ารถไฟ รถไฟฟ้า จะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ถ้าไม่มีถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

17.6 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน จะต้องใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน

17.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่ หลักเกณฑ์มีอย่างไรบ้าง

17.8 ค่าที่จอดรถ ใช้เอกสารใดประกอบการลงบัญชี

18. ค่าน้ำมันรถยนต์

18.1 รถยนต์นั่ง หรือ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

18.2 ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์อย่างไรจึงจะขอคืนได้ อย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่าย

18.3 เติมน้ำรถยนต์ ต้องขอใบกำกับภาษีอย่างไร

18.4 บิลน้ำมันต้องมีเลขทะเบียนรถหรือไม่ ถ้าไม่มีจะมีผลอย่างไร

18.5 ใบกำกับภาษีที่เป็นกระดาษความร้อน ต่อมาซีดจางลงอ่านไม่ออก จะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่

และภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

18.6 กิจการให้พนักงานนำรถส่วนตัวมาใช้ในงานของกิจการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ของพนักงานมีอะไรบ้าง

ที่ถือเป็นรายจ่ายได้

18.7 กิจการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าประกันภัยรถให้กับพนักงานถือเป็น

รายจ่ายได้หรือไม่

19. ค่าไปรณียากรและค่าอากรแสตมป์

19.1 ซื้อแสตมป์ส่งจดหมายต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือไม่

19.2 ส่งพัสดุไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน จดหมาย EMS อะไรคือหลักฐานการจ่ายเงิน

19.3 ซื้ออากรแสตมป์ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ต้องมีเอกสารประกอบอื่นหรือไม่

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba