รายจ่ายของกิจการจากการซื้อทรัพย์สินใหม่ทุกประเภท และปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

Course Code : 21/1380

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

รายจ่ายของกิจการจากการซื้อทรัพย์สินใหม่ทุกประเภท และปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน

 • การปรับปรุงค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทางบัญชีให้เป็นทางภาษี
 • เทียบความแตกต่างการใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ ปี 2560 กับ 2561
 • ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมาย
 • การซื้อทรัพย์สินใหม่แบบเช่าซื้อ ผ่อนชําระ ลิสซิ่งใครได้สิทธิประโยช์ทางภาษีผู้ซื้อหรือผู้ขาย

 

หัวข้อสัมมนา

 1. Update หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมายล่าสุด!! เพื่อกรอกแบบภ.ง.ด.50
  • ซื้อทรัพย์สินใหม่ที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า
  • ซื้อทรัพย์สินใหม่ที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ 1 เท่า
  • ซื้อทรัพย์สินใหม่ที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ 0.5 เท่า
  • คำว่าไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน หมายความรวมถึง “การทดลองใช้” “ทดสอบ”หรือไม่
  • คำว่า “สภาพพร้อมใช้การตามความประสงค์” สรรพากรตีความอย่างไร
  • ความแตกต่างของการซื้อ “เครื่องจักร” ของปี 2560 กับ 2561
  • ทรัพย์สินใหม่ที่ได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้คร่อมระหว่างปีภาษีจะใช้สิทธิปีใด
 2. ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมาย
  • เครื่องจักรที่ซื้อเป็นไปตามความหมายของสรรพากรหรือไม่ เครื่องจักรที่ซื้อปี 2560 กับ ปี2561 ได้สิทธิต่างกันอย่างไร
  • การก่อสร้าง ต่อเติมอาคารถาวร ต้องใช้เอกสารอะไรบางประกอบการใช้สิทธิประโยชน์
 3. การซื้อทรัพย์สินใหม่แบบเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง ใครได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ซื้อหรือผู้ขาย
  • ผู้ซื้ออยากใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องทำอย่างไร
 4. เมื่อซื้อทรัพย์สินใหม่จะบันทึกบัญชีอย่างไร
  • ลงรายจ่ายได้ตามจริง - ลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น 1 เท่า 0.5 เท่า
  • ลงรายจ่ายได้น้อยกว่าที่จ่ายจริง - บวกกลับทั้งจำนวน
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการการใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไร
  • ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี สรรพากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 6. หลักการพิจารณาความแตกต่างระหว่างการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือทำให้ดีขึ้น VS การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
 7. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีซื้อทรัพย์สินแล้วสามารถหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาและลงเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นตามกฎหมายล่าสุด
  • เครื่องจักร - ส่วนประกอบ - อุปกรณ์ - เครื่องมือ - เครื่องใช้
  • เครื่องตกแต่ง - เฟอร์นิเจอร์ - ยานพาหนะ - อาคารถาวร - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 8. การซื้อทรัพย์สินใหม่ของกิจการมีหลักเกณฑ์ในการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาอย่างไร
 9. เทคนิคการเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่เหมาะสมเพื่อหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สินจากการซื้อทรัพย์สินใหม่
 10. การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของทรัพย์สินได้เพิ่มมากขึ้นจากหลักเกณฑ์ของสรรพากรแล้วสามารถใช้สิทธิประโยชน์ลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่
 11. รวมปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สินจากการซื้อทรัพย์สินใหม่
  • ถมดินเพื่อสร้างอาคารในที่ดินที่เช่า
  • สร้างอาคารบนที่ดินที่เช่าแล้วยกอาคารให้กับเจ้าของทันที/ยกให้เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
  • ต่อเติมอาคารที่เช่า โดยมีสัญญาว่ากรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าของอาคารทันที
  • ทรัพย์สินก่อสร้างไม่เสร็จ/ก่อสร้างเสร็จและใช้ได้บางส่วน
  • การคิดค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ปัญหาการคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
  • ปัญหาการหักค่าเสื่อม อาคารของตนเองและอาคารที่เช่ามาเพื่อประกอบกิจการทางบัญชีต้องบันทึกค่าเสื่อมอย่างไร
 12. เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อสรรพากรตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามกฎหมาย
 13. การปรับปรุงค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทางบัญชีให้เป็นทางภาษี
 14. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

Location

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
Phone :
02-3660505
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba