เช็คความพร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และประเด็นตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงจากสรรพากร **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/1366

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เช็คความพร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
และประเด็นตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงจากสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


หลักสูตรนี้ได้รวมประเด็นที่สรรพากรใช้ตรวจสอบครบถ้วนที่สุด

พิเศษ! เข้าอบรม 2 หลักสูตร จะได้รับหนังสือ
758 ประเด็นเด็ดกับกลเม็ดแก้ปัญหาภาษีอากรสำหรับผู้ทำบัญชี”มูลค่า 1,200 บาท ฟรีทันที!
หลักสูตรที่ 1 เช็คความพร้อมก่อนยื่นแบบภ.ง.ด.50 และประเด็นตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงจากสรรพากร (21/1366)
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 หรือ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
หลักสูตรที่ 2 การคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล Workshop การกรอกแบบภ.ง.ด.50 อย่างง่ายด้วย Spreadsheet
(21/1382) วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี, การออกงบการเงิน
2. การกรอกแบบถ้ากรอกผิด แต่ออกงบถูก จะมีผลอย่างไรหรือไม่ สิ่งใดที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
3. จุดผิดพลาดที่สรรพากรมักพบในการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50
4. ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 ที่นักบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้
5. เจาะประเด็นการตรวจสอบรายได้ที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม
- การบันทึกรายได้ จะต้องพิจารณาและระวังจุดไหนบ้าง เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
- ปิดช่องโหว่ ด้วยการทำ Working Paper
* การทำ Working Paper มีความสำคัญอย่างไรกับการรับรู้รายได้และช่วยได้จริงหรือไม่หากสรรพากรเรียกตรวจสอบ
- รายได้ที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร แต่บริษัทกลับนำมายื่นเสียภาษี จะมีทางแก้ไขอย่างไร
6. ก่อนกรอกแบบภ.ง.ด. 50 ต้องกระทบยอดในภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 หรือไม่
- การรับรู้รายได้ใน ภ.ง.ด.50 กับการรับรู้รายได้ใน ภ.พ.30 จำเป็นต้องตรงกันเสมอหรือไม่/ถ้าหากไม่ตรงจะถูกตรวจสอบ
อย่างไร
7. สาเหตุที่การกระทบยอด ภ.ง.ด. 50และภ.พ. 30แล้วมียอดไม่ตรงกัน พร้อมวิธีแก้ไข
8. ตรวจสอบการรับรู้รายได้จาการขายสินทรัพย์
- ประเด็นการขายสินทรัพย์ทั่วๆไป
- ทรัพย์สินสูญหาย
- พนักงานนำทรัพย์สินบริษัทไปใช้ที่บ้าน
- รายได้จากการขายรถยนต์นั่ง ปัญหาที่พบบ่อยและเกิดขึ้นจริง
9. การตรวจสอบการรับรู้รายได้เป็นรายกิจการ
- ธุรกิจซื้อมาขายไป
- ธุรกิจบริการ
- BOI
- ธุรกิจเช่าซื้อ
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
10. ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน
11. ตรวจสอบการกรอกดอกเบี้ยรับ กรณีให้กู้ยืมเงินจริงแล้วคิดดอกเบี้ย กับกรณีให้กู้ยืมเงินแต่ไม่คิดดอกเบี้ยสรรพากร
ดูจากอะไร
- การประเมินดอกเบี้ยตามท้องตลาด สรรพากรใช้อัตราเงินฝากหรืออัตราเงินกู้
12. ประเด็นที่ต้องระวังในการกรอกต้นทุน สินทรัพย์ หากลงผิดสรรพากรบวกกลับทันที
- ปัญหาในทางปฏิบัติกรณีการกรอกต้นทุน สินทรัพย์ กรณีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนสินทรัพย์พร้อมใช้งาน
/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสินทรัพย์พร้อมใช้งาน จะบันทึกเป็นต้นทุนของทรัพย์สินหรือเป็นค่าใช้จ่าย
- เคลียร์ปัญหาการ Debit ดอกเบี้ยจ่าย บันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินถูกต้องหรือไม่
- การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ จ่ายเป็นเงิน US ตอนบันทึกเป็นเงินบาท ทำให้มีกำไร-ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนถ้าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
- ถ้าเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจะถือเป็นรายได้หรือไม่
13. ข้อควรระวังในการกรอกผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ BOI
และ Non BOI
14. ตรวจสอบประเด็น Hot รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้าม
- สินค้าที่หายไปเนื่องจากถูกขโมย ยักยอก จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ แล้วได้ทันทีที่
ผลเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่
- บทสรุปของเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับทางอาญา จะเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ปัญหาค่ารับรอง มีประเด็นใดที่ถูกตรวจสอบมากที่สุด
- Update การลงค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 เพื่อการอบรมสัมมนา ตามกฎหมายใหม่
- การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม บริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า บริจาคอย่างไร
ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ตรวจสอบการบริจาคเพื่อกุศลสาธารณะ / บริจาคเพื่อการศึกษา ประเด็นใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง
15. ประเด็นการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและหนี้สูญ ที่นักบัญชีต้องทราบเมื่อกรอกแบบ ภ.ง.ด 50
16. 9 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
17. Highlight การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 กรอกอย่างไรจึงรอดและปลอดภัยจากการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
18. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba