แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2215

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น ผลกระทบและประโยชน์ที่กิจการจะได้รับจากการตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2. ขอบเขตของการปฏิบัติและความหมายของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3. ฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4. การรับรู้หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในปัจจุบัน

5. รับรู้หนี้สิน-สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6. การวัดมูลค่าของหนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7. การนำเสนอข้อมูล

8. Case Study

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba