Tax Roadmap วิธีการทำงานด้านบัญชีภาษีอากร พร้อมแนวทางตอบข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/17034

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTax Roadmap วิธีการทำงานด้านบัญชีภาษีอากร
พร้อมแนวทางตอบข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• Tax Roadmap เพื่อตอบข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมินจากการตรวจสอบ
• คู่มือปฏิบัติงาน 
• Tax mapping

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. Tax Roadmap เพื่อตอบข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมินจากการตรวจสอบ
1.1 การตรวจสภาพกิจการ
1.2 ตรวจปฏิบัติการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.3 ตรวจปฏิบัติการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1.4 ตรวจสอบยันใบกำกับภาษี
1.5 ตรวจปฏิบัติการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ
1.6 ประเด็นที่มักจะถูกเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ
1.7 คู่มือปฏิบัติงาน 1.8 Tax mapping

2. การตอบข้อโต้แย้งและประเด็นที่มักถูกประเมิน สารพันปัญหาการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากร
2.1 การรับรู้รายได้ตามประมวลรัษฎากร และเงินสุทธิ
2.2 การรับรู้รายได้เงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินจอง หรือเงินอื่นใดที่ลักษณะทำนองเดียวกัน
2.3 การรับรู้รายได้ที่มักถูกโต้แย้งจากเจ้าพนักงานประเมิน, รับรู้รายได้ไม่ครบถ้วน, ไม่ได้รับรู้รายได้
2.4 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินผลกระทบต่อภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.5 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ผิดพลาดคาดเคลื่อน
2.6 เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรยกเว้นภาษีหรือไม่พิจารณาอย่างไร
2.7 ค่าปรับหรือดอกเบี้ยที่ผิดสัญญา ภาระภาษีที่ต้องเสีย
2.8 ขายสินค้า ให้บริการ หรือให้กู้ยืมโดยไม่คิดค่าตอบแทนหรือคิดแต่ต่ำกว่าราคาตลาด อะไรคือเหตุอันสมควร
ที่สรรพากรยอมรับ
2.9 รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หา หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระวัง
2.10 ค่ารับรองหรือค่าบริการ ประเด็นไม่เกิน 2,000 บาท และไม่เกิน 0.3% มีเงื่อนไขอย่างไร
2.11 รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ และรายจ่ายเล็กน้อยไม่มีบิลปฏิบัติอย่างไรให้เป็นรายจ่ายได้
2.12 การให้กู้ยืมโดยไม่คิดค่าตอบแทน มีแนวปฏิบัติอย่างไร
2.13 พนักงานของบริษัทในเครือกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด
2.14 เงินบริจาคและรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์จะต้องระมัดระวังอย่างไรบ้าง ประเด็นที่ผิดพลาด
2.15 ขายสินค้าโดยการส่งออกจะรับรู้รายได้โดยใช้เอกสารใด และอัตราแลกเปลี่ยนใด
2.16 การตรวจสภาพกิจการเมื่อมีการส่งออกสินค้า เอกสารประกอบการส่งอกต้องมีอะไบ้างจึงจะมีสิทธิเสียอัตรา 0%
2.17 หลักเกณฑ์การส่งออกได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
2.18 ปัญหาภาษีซื้อและการขอคืนภาษีซื้อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องระวัง
2.19 ภาษีซื้อขอคืนได้หรือเครดิตภาษีขายได้และภาษีซื้อต้องห้าม
2.20 เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระหรือพึงชำระ จะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

3. การตอบข้อโต้แย้งและประเด็นที่มักถูกประเมินที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
3.1 การรับรู้รายได้และรายจ่าย
3.2 รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
3.3 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และการตัดจำหน่าย การซื้อทรัพย์สินใหม่, การลงทุนของกิจการ
3.4 การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีอากร (บวกกลับ)
3.5 ใบกำกับภาษีใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้กับการตรวจสอบภาษีแนวใหม่ยุคดิจิทัล
3.6 ภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.7 มีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้จำนวนมากแต่ไม่ขอคืน
3.8 การทำลายสินค้าและวัตถุดิบ และสินค้าขาดหรือเกินจากรายงานจะต้องดำเนินการและ มีเอกสารประกอบอย่างไร
3.9 รายจ่ายสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
3.10 อากรแสตมป์ประเด็นที่ต้องระมัดระวังนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba