ปัญหาและฝึกปฏิบัติการบันทึกรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2757

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. การกำหนดฐานภาษี

2. การกำหนดผลแตกต่างชั่วคราว

3. การรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3.1 ลูกหนี้

3.2 สินค้าคงเหลือ

3.3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

3.4 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3.6 ประมาณการหนี้สิน

4. ตัวอย่างการบันทึกรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5. ฝึกปฏิบัติการการ การบันทึกรายการ

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
7 0 7 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba