เจาะปัญหาธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ประเด็นร้อนที่ถูกสรรพากรตรวจสอบ

รหัสหลักสูตร : 21/8400

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะปัญหาธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ประเด็นร้อนที่ถูกสรรพากรตรวจสอบ

  • ศึกษานโยบายการตรวจสอบภาษีของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  • ศึกษาสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ

หัวข้อสัมมนา

• เจาะปัญหาธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ประเด็นร้อนที่ถูกสรรพากรตรวจสอบ

1. นโยบายการตรวจสอบภาษีของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

2. สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ

3. ประเด็นที่ต้องระวังและมักถูกตรวจสอบแบบเข้ม

4. การตรวจสอบภาษีของสรรพากร VS ใบขนสินค้า

5. การตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน

6. เทคนิคการเจรจาต่อรอง...เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ หรือเรียกพบ

7. การตรวจสอบเอกสารต่างๆ สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ต้องระวัง

8. 5 จุดที่สรรพากรใช้ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ในการขอคืนภาษี

9. กฎเหล็กก่อนขอคืนภาษีฝ่ายบัญชีควรตรวจสอบอะไรบ้าง

10. การตรวจสอบรายจ่ายของกิจการ รายจ่ายต้องห้ามที่ต้องระวัง

11. จุดที่ต้องระวังสําหรับใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ที่จะนํามาลงเป็นรายจ่ายขอคืนภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์สรรพากร

12. ถ้าถูกร้องขอภาษีหรือให้เพิ่มยอดขาย หรือให้ตัดรายจ่ายทิ้งจะทําอย่างไร

13. ปัญหาทางด้านรายได้ที่ต้องระวัง

14. การตรวจสอบภาษีซื้อ

15. การลงรายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกําหนด

16. อัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องระวังสําหรับธุรกิจนําเข้า-ส่งออก

17. ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาและการติดอากรแสตมป์

18. การขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี

19. การอุทธรณ์ภาษี

20. บทกําหนดโทษทางภาษี

21. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba