การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานและ 50 เทคนิคการเขียนระเบียบสวัสดิการ (Welfare)

รหัสหลักสูตร : 21/8000

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานและ 50 เทคนิคการเขียนระเบียบสวัสดิการ (Welfare)

 • การกระทบปัญหาทางภาษี-บัญชี-แรงงาน-ประกันสังคม
 • การเขียนระเบียบสวัสดิการเพื่อลดข้อโต้แย้งทางภาษี
 • สวัสดิการใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง
 • ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ
 • ลดปัญหารายจ่ายต้องหาม
 • ลดข้อโต้แย้งทางภาษี
หัวข้อสัมมนา
1) ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง
2) 50 ร่างระเบียบจากประสบการณจริง
 • ระเบียบเกี่ยวกับประกันภัยพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • สวัสดิการเกี่ยวกับห้องพยาบาล
 • ค่าทำขวัญ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพและการรักษาสุขภาพฟัน
 • ช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรและการมีบุตร
 • การจัดงานเลี้ยงปีใหม่
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
 • รถรับส่งพนักงาน
 • ช่วยเหลืองานสมรส
 • ช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ช่วยเหลือค่าอุปสมบท
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าทางด่วน
 • ค่าโทรศัพท์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ฯลฯ
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba