กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/3351

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • จัดซื้ออย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ?
 • ทำความเข้าใจกับเอกสารสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ อย่างเป็นระบบ
 • วิเคราะห์ขั้นตอนงานจัดซื้อ ที่นักจัดซื้อไม่ควรพลาด
 • กลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุก และการวางแผนกำหนดกรอบ
 • เมื่อใดควรสั่งซื้อ/ไม่ควรสั่งซื้อ
 • ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ (Economic Order Quantity) 
  พร้อมวิธีการคำนวณอย่างถูกวิธี
 • สารพันปัญหาในงานจัดซื้อ...พร้อมแนวทางแก้ไข
 • วิธีการคัดเลือก และสร้างสัมพันธ์กับ Supplier
 • หลักการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อย่างชาญฉลาด
 • จรรยาบรรณ...ที่นักจัดซื้อต้องทราบ

หัวข้อสัมมนา

1. การกำหนดนโยบายจัดซื้อ [Purchasing Policy] ขององค์กร

2.การวางแผนและการบริหารกระบวนการงานจัดซื้อ

 • การจัดองค์กรในหน่วยงานจัดซื้อ

3. ความผิดพลาดร้ายแรงที่พึงระวังของนักจัดซื้อ (7 Fatal Mistake)

4. ขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

 • ความต้องการ (Requirement)
 • จัดหาแหล่งขาย
 • เสนอราคา ตกลงราคา
 • ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
 • ตรวจรับของ
 • ชำระเงิน

5. องค์ประกอบและเครื่องมือใดบ้าง...ช่วยบริหารการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

6. เทคนิคการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วย Logistics (Competitive Advantage with Logistics)

7. การพิจารณาเปรียบเทียบส่วนลดต่างๆ ของสินค้า เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

8. EOQ [Economic Order Quantity] ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด

9. วิธีการคำนวณ EOQ อย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสมตามความต้องการ

10. องค์ประกอบ วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ของการจัดซื้อด้วยการประกวดราคา

11. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการบริหารงานจัดซื้อ

12. หลักการและเทคนิคในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

13. สาเหตุของการทุจริต-แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่นักจัดซื้อควรทราบ

14. จรรยาบรรณและความประพฤติที่นักจัดซื้อต้องรับผิดชอบ

15. การประเมินผลการจัดซื้อ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba