วิธีปฏิบัติทางภาษีอากรที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เเละความเสี่ยงที่อาจถูกสรรพากรประเมิน (หลักสูตรใหม่ 2560) จ.ชลบุรี

รหัสหลักสูตร : 24/4916/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,173 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรพิเศษ ! เข้าอบรมหลักสูตรนี้... ฟรี ! "สมาชิก 1 ปี "

ทุกที่นั่ง ! เข้าอบรมในราคา 3,900 บาท (ยังไม่รวม VAT)

เเถมฟรี : สมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี

รายละเอียด ดังนี้

- ท่านที่เป็นสมาชิกวารสารเอกสารภาษีเดิมได้รับสิทธิ์อายุสมาชิก เพิ่ม 1 ปี

- ท่านที่เป็นบุคคลทั่วไป ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากรใหม่ ฟรี 1 ปี


หัวข้อสัมมนา

1. การเสียภาษีให้สอดคล้องกับสภาพกิจการ จุดที่สรรพากรใช้ประเมินการเสียภาษี

2. สิทธิทางภาษี อะไรบ้างที่นักบัญชีต้องทราบเพื่อไม่ให้เสียภาษีสูง

3. ความเสี่ยง” ที่ทำให้เสียสิทธิทางภาษี จุดที่ต้องไม่พลาด

4. จุดที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่

5. จัดการเอกสารประกอบการซื้อ - ขาย และการชำระเงินที่มีปัญหาทางบัญชีและภาษีอากร

6. ค่าใช้จ่ายช่วงสิ้นปีที่ต้องจัดการเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน

- ค่าใช้จ่ายจากการส่งเสริมการขาย

- ค่ารับรอง

- ของขวัญปีใหม่

- สวัสดิการพนักงาน

7. เคลียร์เอกสารทางบัญชีเพื่อการปิดบัญชีสิ้นปี

8. การจัดการสินค้าคงเหลือสิ้นปีเพื่อการบันทึกบัญชีในรอบบัญชีถัดไป และการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี

9. ประเด็นที่จะถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรจะประเมินภาษีย้อนหลังนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
ถ.พัทยา-สาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป