เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี เสียภาษีและตรวจสอบภาษีของสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8415

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพื่อการบันทึกบัญชี
เสียภาษีและตรวจสอบภาษีของสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


• เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
• ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
• เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า

การนำเข้าสินค้า กับการนำเข้าบริการ เอกสารที่ใช้ต่างกันหรือไม่
• เอกสารใดบ้างที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเสีย VAT

กรณีสินค้าในใบขนไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ จะทำอย่างไร
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
• กรณีส่งออกบริการต้องมีเอกสารใดบ้างเพื่อพิสูจน์ VAT 0
กรณีส่งออกสินค้า เอกสารที่สรรพากรมักตรวจสอบมีอะไรบ้าง
• เอกสารที่ใช้ในการส่งออกที่เป็นทุนและค่าใช้จ่ายในการส่งออก ประกอบด้วยอะไรบ้างที่ใช้เป็นหลักฐานในการเสีย VAT
3. การส่งออกสินค้าเอกสารที่สรรพากรทักตรวจสอบมีอะไรบ้าง
ความสำคัญของใบขน
กรณีส่งออกจริงแต่ไม่มีใบขนจะมีผลอย่างไร
4. จุดความรับผิดของผู้นำเข้า – ส่งออกทั้งสินค้าและบริการเกิดขึ้นเมื่อใด
การนำสินค้าและบริการจุดความรับผิดทางภาษีต่างกันหรือไม่และมีผลกับการจัดทำเอกสารอย่างไร
5. กรณีนำเข้าสินค้าเมื่อผ่านพิธีการศุลกากรผู้ประกอบการต้องลงรายงานภาษีซื้อทันทีหรือไม่
6. ใบกำกับภาษีหรือใบรับเงินผู้ประกอบการใช้เป็นหลักฐานในการยื่นให้สรรพากรตรวจสอบได้หรือไม่
7.  หลักฐานการติดต่อ Purchase Order (P/O) ทางกรมสรรพากรจะขอดูหรือไม่

ถ้าไม่มีให้สรพากรจะมีผลอย่างไร
กรณีต่างประเทศเดินทางมาสั่งของด้วยตัวเองจะใช้เอกสารใดเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อเพื่อให้เป็นการส่งออกที่ได้ VAT 0%
8. ถ้าสินค้านั้นเป็นการนำเข้าภายใต้เงื่อนไข F.O.B หรือ C.I.F สรรพากรจะขอดูหลักฐานอะไรจากผู้ประกอบการ
9. เอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เมื่อสรรพากรขอตรวจ
กรณีเป็นผู้ส่งออกเอง
กรณีส่งออกแทนตัวการที่อยู่ในต่างประเทศ
กรณีสั่งซื้อสินค้าในต่างประเทศ แล้วส่งมอบให้ตัวแทนในไทย
กรณีส่งออกผ่าน Freight Forwarder หรือ Shipping
- หากเอกสารผิดพลาด จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษีจะทำอย่างไร หาก Shipping ไม่ส่งมอบเอกสารให้
- กรณีส่งออกโดยทางไปรษณีย์
10. ปัญหาและวิธีแก้ไขกรณีมีและไม่มีเอกสารจาก Shipping เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษี
ทำเอกสารสูญหาย
ส่งเอกสารไม่ครบ
11. ประเด็น VAT กรณีขายสินค้าหรือให้บริการในเขต EPZ และ FZ
การส่งสินค้าหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขต
การส่งบริการเข้าไปในเขต
12. ศุลกากรออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องจะทำอย่างไร ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
13. ข้อแนะนำในการจัดทำระบบเอกสาร/ใบขนสินค้าให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
14. ประเด็นปัญหาด้านเอกสารที่ผู้นำเข้า-ส่งออกเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
15. Case อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงกับ Invoice ควรทำอย่างไร
กรณีรายการสินค้าในใบขนไม่ตรงกับ Invoice จะมีปัญหากับ VAT หรือไม่และจะแก้ไขอย่างไร
กรณีทำสัญญาซื้อขายกับประเทศหนึ่ง แต่ใน B/L ระบุ Loading Part เป็นอีกประเทศหนึ่งจะทำอย่างไร
กรณีกรมศุลกากรเรียกเก็บอากรขาเข้า โดยมีค่า INSURANCE แต่ทางผู้นำเข้าไม่ได้เสียจริงจะทำอย่างไร
เตรียมรับมือ หากเกิดปัญหาภาษีขึ้นระหว่างดำเนินพิธีการศุลกากร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba