Top 3 Skills to be a Great Manager : 3 ทักษะสู่การเป็น “สุดยอดผู้จัดการ” (หลักสูตรใหม่ 2560)

รหัสหลักสูตร : 21/5078

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


Top 3 Skills to be a Great Manager
3 ทักษะสู่การเป็น “สุดยอดผู้จัดการ”


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


ผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่มีความท้าทาย เพราะเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ต้องมีความพร้อมในงานบริหารอย่างครบถ้วนจะต้อง เก่งบริหารงาน-เก่งบริหารคน-เก่งบริหารความคิด มีความเป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับ เพื่อนำพาทีมงานและองค์กรสู่ความสำเร็จระดับแนวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วิทยากรโดย อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

หัวข้อสัมมนา

ระดับของการบริหาร (Managerial Level)
• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ “ผู้จัดการ” ที่องค์กรต้องการ
• ทำความเข้าใจทักษะการทำงานแบบ Hard Skills และ Soft Skills เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการที่สมบูรณ์แบบ

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็น “สุดยอดผู้จัดการ”

ทักษะด้านการบริหารงาน (Technical Skills)
• การมีทักษะงานที่หลากหลาย (Various Skills)
• การจัดลำดับความสำคัญ ของงาน (Priority rules for dispatching jobs )
• การพัฒนาและปรับปรุงงาน (Work Improvement)

ทักษะด้านการบริหารคน (Human Skills)
• การประสานงานเพื่อให้งานก้าวหน้าและลดความขัดแย้ง (Coordinating)
• การสอนงาน (Coaching)
• การสร้างความมีส่วนร่วมและกระตุ้นทีม (Facilitating)
• การฟังเชิงรุก (Active Listening)
• การแนะนำวิธีคิดและเทคนิคการทำงาน (Suggesting)
• การเจรจาต่อรอง (Negotiating)

ทักษะด้านการบริหารความคิด (Conceptual Skills)
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
• การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management )
• การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Analyzing)

Workshop / Case study


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

สถานที่

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba