กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน (จ.พระนครศรีอยุธยา)***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3454/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • กรณีเจ็บป่วย กรณีทันตกรรม กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ กรณีคลอดบุตร
  กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีตาย
 • ด่วน!! กองทุนเงินทดแทน เปลี่ยนแปลง "กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างต้องจ่าย"
  ใหม่เพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานเบิกได้สูงสุด ถึง 1 ล้านบาท
 • หลักสำคัญในการพิจารณาใช้กองทุนระหว่าง “กองทุนประกันสังคม” และ “กองทุนเงินทดแทน” มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
 • หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนอัตราค่ารักษาพยาบาล
  กรณีโรคเรื้อรัง โรคร้าย โรคมะเร็ง การฟอกไต ฯลฯ
 • เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง "อัตราค่ารักษาพยาบาล" ของกฎกระทรวงเดิม
  (พ.ศ.2551) และกฎกระทรวงใหม่ (พ.ศ.2558) กองทุนเงินทดแทน
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สุจิตรา บุญชู

สถานที่

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035 244-333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba