เทคนิคการสรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์คน Gen Y

รหัสหลักสูตร : 21/7137

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) นับเป็นภารกิจสําคัญที่ทั้ง HR และหัวหน้างาน ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้สัมภาษณ์และตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน แต่การที่จะสรรหาและสัมภาษณ์คน ที่ “ใช่”ในเวลา ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมตามที่องค์กรต้องการนั้น จำเป็นต้องมีการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดย เฉพาะในยุคที่กลุ่ม Gen Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2526- พ.ศ. 2540) กรูเข้าสู่องค์กรต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังเติบโตเพื่อ มาแทนตำแหน่งของ Gen X ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ Career Ambition ที่คน Gen Y อยาก ทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น อันส่งผลให้องค์กรเริ่มหาคนรุ่นใหม่ที่มากฝีมือมาทำงานยากขึ้นเป็นลำดับ จึงควรที่จะให้ความ สำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคน Gen Y ที่เหมาะสมกับองค์กร (Company Fit) เข้าร่วมตั้งแต่ต้นมือ และในโลกยุค สารสนเทศเป็นใหญ่ที่ผู้สมัครงานเข้าถึงข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ได้มากกว่าเดิม การสัมภาษณ์และ การปฏิบัติกับผู้สมัครงานในบางประการที่ไม่คาดคิดจะกลับกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และไม่ได้ช่วยให้ได้คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมงาน หาก HR สนใจจับประเด็นเหล่านี้อย่างได้ผล หลักสูตรนี้มีคําตอบ !!!

หัวข้อสัมมนา

1.การสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน Gen Y

  ทัศนคติพื้นฐาน ความคาดหวังและพฤติกรรมของพนักงาน Gen Y และคน Gen Y มองอะไรเพื่อใช้ตัดสินใจมาร่วมงานกับองค์กร
  ช่องทางการสรรหาใหม่ ๆ ที่โดนใจคน Gen Y
  องค์กร และ HR Recruiter จะปรับตัว พร้อมกับเตรียมตัวอย่างไรกับการคัดเลือกคน Gen Y ที่ “ไม่ง่ายอย่างที่คิด” เช่น
 • Assessment Center เพื่อเป็นเครื่องมือแบบบูรณาการคัดเลือกคน Gen Y
 • การใช้ Game-based Assessment
 • การใช้ Video Interview
 • การทำ Phone Screening Interview เป็นต้น

  2.เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน Gen Y

   เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral-based)และเชิงสมรรถนะ (Competency-based) ที่นิยมนำมาใช้กับคน Gen Y
   แนวทางการกำหนดพฤติกรรมและออกแบบคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม(Behavioral-based) เพื่อให้ได้ผู้สมัครงาน Gen Y ที่ “สร้างสรรค์กล้านําเสนอมีสัมมาคารวะ สู้งานหนัก รักองค์กร” พร้อมตัวอย่าง 12 คำถามสัมภาษณ์ที่นำไปใช้ได้จริง
   แนวทางการตอบกลับเมื่อผู้สมัครงาน Gen Y ถามกลับ เช่น
 • องค์กรมีแนวทางการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างไร?
 • หากจะไลน์คุยกับหัวหน้า หัวหน้าเปิดใจกว้างรับได้แค่ไหน?
 • หากทำงานไม่นานแล้วลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัว องค์กรยังต้องการรับเข้าทำงานด้วยหรือไม่?
 •  

   

   

  นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
  บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
  0 0 0 0 0 0

  วิทยากร

  ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

  สถานที่

  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
  โทรศัพท์ :
  02 2305 6000
  เว็บไซต์ :
  การเดินทาง :

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

  FaLang translation system by Faboba