ยุทธวิธีสะสาง ปัญหางานคลังสินค้ากับแนวปฏิบัติในการรับ จ่าย จัดเก็บ (จ.เชียงใหม่)****เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3373/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • ใคร ? คือ ผู้กำหนดให้นำของเข้าคลัง เข้าเท่าไร เข้าเมื่อใด
 • ตรวจรับของ ต้องตรงกับเอกสารใด หากไม่ตรง รับได้หรือไม่ของไม่
 • ตรงตาม spec รับบางส่วน ทั้งหมด หรือตีกลับทำอย่างไร...ถูกต้อง
 • รับของเข้าคลังแล้ว สามารถจ่ายของออกได้เลยหรือไม่ หยิบอย่างไร
 • สะดวกต่อการตรวจนับ FI-FO, FE-FO, FI-LO, LI-FO เกี่ยวข้องอย่างไรกับการจ่ายสินค้า
 • จัดเก็บแบบที่ “เคย” หรือ “ควร” แตกต่างกันอย่างไร
 • ที่ไม่พอเก็บ ต้องใช้เพิ่มเท่าไร ที่มีอยู่ยังจำไม่ได้ หาของไม่เจอ
 • และการบริหารระยะทางในการจัดเก็บ เพื่อการบริหารเวลา
รับสินค้า : Receiving
1. ใคร? คือผู้มีหน้าที่ในการรับสินค้าเข้าคลัง โดยตรง
2. เตรียมตัวอย่างไร? ในการรับสินค้าเข้าคลัง
 • เครื่องมือ (Tools)
 • กำลังคน (Human)
 • สถานที่ (Place)
3.การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
 • ใบสั่งซื้อ (Purchasing Order : PO)
 • ใบส่งของ (Invoice)
 • ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)
 • รายละเอียดของสินค้า (Packing List)
4. การวางแผนและจัดทำแผนงานการรับ สินค้าเข้าคลัง
5. ขั้นตอน กระบวนการ ในการตรวจรับ สินค้า
6. การทำรายงานการรับเข้าสินค้า (Update Receiving)
จัดเก็บสินค้า : Storage
1. แนวคิด และวิธีการแบ่งพื้นที่ (Zone) ในการจัดเก็บ
2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับของ
3. การกำหนดรหัสที่ใช้ในการวางสินค้า (Location Code)
4. เทคนิคการนำสินค้าเข้าจัดเก็บในชั้นวาง
5. ข้อควรพิจารณาในการกำหนดจุดวาง สินค้า
6. ข้อแนะนำในการดูแลสภาพของสินค้า ขณะจัดเก็บ
จ่ายสินค้า : Pick order
1. ใคร? มีหน้าที่ในการสั่งจ่ายสินค้าออกจาก คลังสินค้า
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสินค้าออก จากคลังสินค้า
 • เอกสารสั่งจ่าย / ใบเบิกสินค้า
 • การ์ดคุมสินค้า (Bincard)
3. การหยิบสินค้าภายในคลังเพื่อสะดวกในการ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักฐานการจ่าย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพงานจ่ายสินค้า ด้วย การลดระยะทาง
5. วิธีการบันทึกการจ่ายของออก Issued Update
6. วิธีปฏิบัติเมื่อมีการเบิกของ ขณะมีการตรวจ นับสินค้า ต้องจ่ายของอย่างไร
7. SKU: Stock Keeping Unit กับ การรับ-จ่ายสินค้า
 • SKU คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ต่อการรับ-จ่ายสินค้า
 • SKU กับปัญหาที่เกิดขึ้นในการเบิกจ่าย สินค้า
 • วิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดทำ SKU
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อิน เชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่)
318/1 Chiang Mai-Lamphun Road Tumbol Wat Kate, ตำบล วัดเกต Chiangmai, เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :
053 275 300
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba