รายจ่ายของกิจการจากการซื้อทรัพย์สินใหม่ทุกประเภท และปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน (จ.เชียงใหม่) **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/1380/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รายจ่ายของกิจการจากการซื้อทรัพย์สินใหม่ทุกประเภท และปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน

 • Update หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด!! ที่ลงรายจ่ายได้เพิ่ม1.5 และ2 เท่า
 • การปรับปรุงค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทางบัญชีให้เป็นทางภาษี
 • เทียบความแตกต่างการใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ ปี 2559 กับ 2560
 • การซื้อทรัพย์สินใหม่แบบเช่าซื้อ ผ่อนชําระ ลิสซิ่ง ใครได้สิทธิประโยช์ทางภาษี ผู้ซื้อหรือผู้ขาย

หัวข้อสัมมนา

 1. Update หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมายล่าสุด!!
 2. ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมาย
 3. การซื้อทรัพย์สินใหม่แบบเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง ใครได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผู้ซื้อหรือผู้ขาย
 4. เมื่อซื้อทรัพย์สินใหม่จะบันทึกบัญชีอย่างไร
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการการใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ตามกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไร
 6. หลักการพิจารณาความแตกต่างระหว่างการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือทำให้ดีขึ้น VS การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
 7. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีซื้อทรัพย์สินแล้วสามารถหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา และลงเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นตามกฎหมายล่าสุด
 8. การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของทรัพย์สินได้เพิ่มมากขึ้นจากหลักเกณฑ์ของสรรพากรแล้ว สามารถใช้สิทธิประโยชน์ลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม
 9. รวมปัญหาการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สินจากการซื้อทรัพย์สินใหม่
 10. เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อสรรพากรตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามกฎหมาย
 11. การปรับปรุงค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทางบัญชีให้เป็นทางภาษี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อิน เชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่)
318/1 Chiang Mai-Lamphun Road Tumbol Wat Kate, ตำบล วัดเกต Chiangmai, เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :
053 275 300
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba