140 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รหัสหลักสูตร : 21/1244

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

140 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • วิธีแก้ไข ใช้ในการปฏิบัติงานของนักบัญชี
  • ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างให้พนักงาน ลูกจ้าง
  • ปัญหาการจ่ายค่านายหน้า(Commission) ค่าที่ปรึกษา ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าวิทยากรให้กับบุคคลธรรมดา
  • การจ่ายค่านายหน้าให้นิติบุคคล
  • กรณีได้รับยกเว้นภาษีเต็มจำนวน
  • การออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ให้เช่า
  • การประเมินภาษีที่ไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย หรือหักและนำส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนถูกต้อง
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba