ปิดบัญชีคราวนี้จะบริหารอย่างไรดีกับสินค้าคงเหลือ

รหัสหลักสูตร : 21/2773

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ประเด็นปัญหาด้านการบัญชี
- เทคนิคจัดทำบัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องกับระบบบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี จะต้องปฏิบัติอย่างไร
- ปัญหาทางบัญชีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือทางออกที่ถูกต้อง
- แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง
- การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชี Stock สินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า ต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี
- รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ขั้นตอนการตัด Stock ที่ถูกต้องและแม่นยำ
- การซื้อสินค้าโดยที่มีของแถมมา ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
- เมื่อมาตรวจพบสินค้าที่เกินจากการที่นับ Stock สินค้าแล้ว จะต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี
2. ประเด็นปัญหาด้านบัญชีภาษีอากร
- หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบมีความแตกต่างกันอย่างไร
- การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสรรพากร
3. ประเด็นปัญหาด้านการควบคุมภายใน
- การบันทึกและการตัด Stock กรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบต่างๆ
- การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาด
- ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา
- การตรวจแบบสุ่มตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ
- ตรวจนับปริมาณสินค้าขาดเกินจากรายงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร
- ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าแต่ละงวดบัญชี
- ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
- การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ
4. ประเด็นการบริหารสินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบคงเหลือ
- หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
- การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร
- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock
- เมื่อสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง ต้องทำอย่างไร
- อัตราของเสียที่เกินกว่ากำหนดต้องปฏิบัตอย่างไร
- อัตราของเสียที่เกินกำหนด จะต้องบันทึกต้นทุนอย่างไรในทางภาษีต้องเสียภาษีหรือไม่
5. เทคนิคการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba