การโอนกิจการ ควบกิจการ การเลิกกิจการ การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนให้เป็นบริษัท

Course Code : 21/1841

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

การโอนกิจการ ควบกิจการ การเลิกกิจการ การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนให้เป็นบริษัท

หัวข้อสัมมนา

  1. ความหมายของคําว่า“เลิกกิจการ” “โอนกิจการ”
  2. ภาระภาษีที่เกี่ยวกับการเลิกกิจการ,โอนกิจการ,ควบ กิจการและการแปรสภาพกิจการตามหลักเกณฑ์ของ สรรพากร
  3. หลักเกณฑ์ยกเว้นภาษีกรณีโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
  4. ปัญหาภาษีที่พบบ่อยในการแจ้งเลิกกิจการ
  5. ปัญหาภาษีกรณีโอนกิจการ,ควบกิจการ
  6. การโอนกิจการควบกิจการมีผลในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรโอนอย่างไร ควบอย่างไรจึงจะยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ม
  7. การ Take Over มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร
  8. กรณีที่บริษัทเดิมชําระบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่ภายหลัง ปรากฏว่ายังมีรายได้เข้ามาบริษัทใหม่จะต้องนํารายได้ นั้นมาเสียภาษีหรือไม่และเสียในนามของ บริษัทเดิม หรือบริษัทใหม
  9. กรณีโอนกิจการถ้าชําระบัญชีในรอบที่โอนกิจการยังไม่ แล้วเสร็จจะมีความผิดหรือไม
  10. การยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลจากการ ควบกิจการหรือโอนกิจการมีหลักเกณฑ์อย่างไร
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

Location

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
Phone :
02 2552930
Website :
การเดินทาง :
สุขุมวิทซ.5

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba