มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รหัสหลักสูตร : 001/2560/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 321 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 749 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

โทรศัพท์สำรองที่นั่ง : 02-555-0701 (อัตโนมัติ)

สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนาพิเศษ

1. บัตรสมาชิก

2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ

3. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี)

***การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีเท่านั้น หากไม่นำบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีมาต้องชำระเงินทุกกรณี***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 0 3 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
ถ.พัทยา-สาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป