การจัดทำและแก้ไข เอกสารหลักฐานสัญญาจ้างแรงงาน (หลักสูตรใหม่)

รหัสหลักสูตร : 21/3435

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ความหมายและประเภทของนิติกรรม ในการทำสัญญาจ้างแรงงาน
การทำความเข้าใจและการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ จะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง
การทำสัญญามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
รูปแบบในการจัดทำเอกสาร หลักฐานต่างๆ มีหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวอย่าง : ประเภทของเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป