การจัดทำและแก้ไข เอกสารหลักฐานสัญญาจ้างแรงงาน (หลักสูตรใหม่)

Course Code : 21/3435

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 3,745 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,494 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

ความหมายและประเภทของนิติกรรม ในการทำสัญญาจ้างแรงงาน
การทำความเข้าใจและการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ จะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง
การทำสัญญามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
รูปแบบในการจัดทำเอกสาร หลักฐานต่างๆ มีหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวอย่าง : ประเภทของเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Location

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
Phone :
02 2764567
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป