เจาะลึกบัญชี ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/10723P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เจาะลึกบัญชี ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และ ฉบับที่ 40
  • ความเหมือนและความต่างระหว่างที่ดิน อาคารและอุปกณ์ กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  • สรุปความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs vs TFRS for PAEs

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์ 

หัวข้อสัมมนา

1. เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)
   - ขอบเขตและคำนิยาม

2. การรับรู้รายการ
   - ต้นทุนเริ่มแรก
   - ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

3. การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
   - ส่วนประกอบของราคาทุน
   - การวัดมูลค่าของราคาทุน

4. การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
   - วิธีราคาทุน
   - วิธีการตีราคาใหม่
   - ค่าเสื่อมราคา
   - การด้อยค่า

5. การเลิกการรับรู้รายการ

6. การเปิดเผยข้อมูล

7. เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TAS 40)
   - การจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์
   - การรับรู้รายการ
   - การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
   - การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
   - การโอน
   - การจำหน่าย
   - การเปิดเผยข้อมูล

8. ความเหมือนและความต่างระหว่างที่ดิน อาคารและอุปกณ์ กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

9. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

10.สรุปความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs vs TFRS for PAEs เรื่องที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba