กฎหมายและภาษีสำหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and tax solution for Family Business) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/05056Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว
(Legal and Tax Solution for Family Business)

(อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี

สามารถนับชั่วโมง

แบบไม่เป็นทางการได้

 

• รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว
• ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
• Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ ออกหมายเรียก และประเมินภาษีกรมสรรพากร

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

 1. โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว

          1.1 สมาชิกครอบครัว (Family Tree)

          1.2  ธุรกิจของครอบครัว (Family Business)

 1. ความสำคัญของกฎหมายกับธุรกิจครอบครัว และเอกสารสำคัญทางกฎหมายในธุรกิจครอบครัว (Legal Paper in Family Business)
     2.1 กฎหมายมรดก
     2.2 กฎหมายครอบครัว
     2.3 กฎหมายทรัพย์สิน
     2.4 กฎหมายหุ้นส่วน/บริษัท
     2.5 กฎหมายภาษี
 2.  ทรัพย์สินในกิจการและทรัพย์สินในครอบครัว

          3.1 ทรัพย์กงสี            3.2 ทรัพย์สินกิจการ          3.3  ทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกัน

   4. การบริหารสินทรัพย์ในธุรกิจครอบครัว (Family Asset Management)
         4.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and building)
         4.2  ทรัพย์สินทางปัญญา และตราสินค้า (Intellectual property and branding)

         4.3  การพัฒนาและการบริหาร “ทรัพย์กงสี” และ “ทรัพย์สินกิจการ” (Family Asset Development and Management)

        4.4 การบริหารกฎหมายและภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินในธุรกิจครอบครัว (Legal and tax management)

 1. ประเด็นปัญหาที่มักพบ

   5.1 การใช้ “บริษัทโฮลดิ้ง” ผิดแนวทาง / สร้างรายจ่าย

   5.2 Mismatch Family Fund Management ปัญหาการใช้ “เงินกงสี” ผิดประเภท

   5.3 Misappropriate Asset Usage ปัญหาการใช้ทรัพย์สินผิดแนวทาง

   5.4 Wealth (Mis) Management วางแผนความมั่งคั่งผิดแนวทาง/ไม่เข้าใจ “กฎหมาย” และ “บัญชี” เชื่อมโยง​ "ภาษี”

   5.5 ปัญหาการเลือกใช้ “ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว”

   5.6 “ธรรมนูญครอบครัว” เชื่อมโยง “กฎหมาย” และ “ภาษี” ไม่ได้จริงใน “ธุรกิจครอบครัว”

 1. Case Study กรณีศึกษาตัวอย่างสรรพากร : การตรวจสอบ การออกหมายเรียก การประเมินภาษี การยึดทรัพย์ของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว

   6.1 วางแผนภาษีผิด...ซื้อประกันชีวิต...ซื้อประกัน Key Man

   6.2 สวัสดิการครอบครัว (Family Welfare)...ปนกันมั่ว...สวัสดิการธุรกิจ (Corporate Welfare)

   6.3 ปัญหาการจ้างสำนักงานบัญชีและเสียภาษีไม่ถูกต้อง

   6.4 กรมสรรพากร “จับผิด” ธุรกิจครอบครัวเรื่องใด ?

   6.5 เมื่อถูก “ตรวจสอบภาษี” ธุรกิจครอบครัว ทำอย่างไรเมื่อ “คนทำบัญชี” ช่วยไม่ได้

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba