เทคนิคการพัฒนาทักษะการบริหารลูกน้อง 16 Styles (Managing your Subordinating Style)

รหัสหลักสูตร : 21/05206P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการพัฒนาทักษะการบริหารลูกน้อง 16 Styles

(Managing your Subordinating Style)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

หัวข้อสัมมนา
1. การแบ่งประเภทลูกน้องตามทฤษฎี/หลักจิตวิทยา
1.1 แบ่งตาม The Performance / Potential Grid
1.2 แบ่งตามนพลักษณ์ (Enneagram)
1.3 แบ่งตาม DISC Model
1.4 แบ่งตามพฤติกรรมที่แตกต่าง DISA
1.5 แบ่งตามการเปรียบเทียบสไตล์ลูกน้องกับสัตว์ 5 ประเภท (เหยี่ยว/ลิง/นกยูง/พิราบ/นกฮูก)

2. การประยุกต์ใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ทางจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์สไตล์ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่มักพบในองค์กรปัจจุบัน
2.1 ลูกน้องสายรั้น
2.2 ลูกน้องสายเกี่ยง
2.3 ลูกน้องสายสะสม
2.4 ลูกน้องสายประจบ
2.5 ลูกน้องสายโดด
2.6 ลูกน้องสายโว
2.7 ลูกน้องสาย Sensitive
2.8 ลูกน้องสาย Unconfident
2.9 ลูกน้องสาย Moody
2.10 ลูกน้องสาย Alone
2.11 ลูกน้องสาย Entertain
2.12 ลูกน้องสาย Burnout
2.13 ลูกน้องสาย Steal
2.14 ลูกน้องสายแข็ง
2.15 ลูกน้องสาย Unfocus
2.16 ลูกน้องสายผสม

3. แนวทางการสังเกตพฤติกรรม ประเมินและวิเคราะห์ลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง

4. การบริหารจัดการสมรรถนะลูกน้องแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

5. วิธีการปรับพฤติกรรมลูกน้องโดยใช้ Behavioral Modification Template

6. การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจลูกน้องในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

7. แนวทางการพัฒนาลูกน้องแต่ละประเภท

 


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba