Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/01711Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,601 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 

• Update สิทธิประโยชน์ทางภาษี และมาตรการทางภาษีเพื่อวางแผนงานในองค์กร
• 20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช่วยลดภาษี พร้อมการวางแผนที่กิจการ
ไม่ควรพลาด
• ประเด็นสำคัญที่ทำให้ ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน


วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. วางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางภาษี
   • SMEs
   • BOI
   • บริษัทจดทะเบียน
   • การควบโอนกิจการ

2.วางแผนด้านรายได้
   • รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

3.ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ 20 วิธีเพื่อช่วยลดภาระภาษี
   • รายจ่ายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จะลงรายจ่ายอย่างไร
   • รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินต้องชี้แจงสรรพากรอย่างไร จะมีภาระภาษีมากน้อยแค่ไหน
   • สิทธิประโยชน์เมื่อจ้างคนพิการทำงาน
   • การควบโอนกิจการ
   • การทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆให้กับบริษัทและพนักงานช่วยลดภาษีจริงหรือไม่
   • ค่าใช้จ่ายที่สามารถลงรายจ่ายเพิ่มได้
   • ค่าปรับลงรายจ่ายกิจการได้หรือไม่
   • หนี้สูญกับกิจการ ตัดหนี้สูญอย่างไรให้กิจการไม่เสียประโยชน์
   • รายได้จากการขายของต่ำกว่าราคาตลาดจะมีภาระภาษีอย่างไร
   • ประเด็นค่ารับรองที่มักมีปัญหากับสรรพากร
   • เงินส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้า
   • การให้ของขวัญกับลูกค้า พนักงานจะมีภาระภาษีอย่างไร
   • บริจาคอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
   • การซื้อหนังสืออย่างไรให้ลงรายจ่ายเพิ่มได้
   • การส่งพนักงานไปอบรมอย่างไรถึงลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
   • รู้แล้วว่าประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีขาด ทางแก้ต้องทำอย่างไรจึงจะเสียหายน้อยที่สุด
   • เกณฑ์ในการรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีความเหมือนที่แตกต่างที่มักทำให้การคำนวณภาษีผิดพลาด
   • การใช้สิทธิในการหักค่าเสื่อม เพื่อการวางแผนภาษี
   • กรณีเงินปันผลกับการยกเว้นภาษี
   • ออกภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรถึงจะลงเป็นรายจ่ายกิจการได้

4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ 15 วิธีช่วยลดภาระภาษี
   • ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการนำเข้าสินค้ากับการยกเว้นภาษี
   • ภาษีซื้อต้องห้ามให้บวกกลับต้องทำอย่างไร
   • บริจาคอย่างไรให้ไร้ VAT
   • การออกใบลดหนี้อย่างไรไม่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก
   • ใบกำกับภาษีข้ามเดือน ล่าช้าทำอย่างไร
   • ส่งเสริมการขาย ออกใบเสร็จอย่างไรไร้ปัญหาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • ลด แลก แจก แถม วิธีใดประหยัดที่สุด
   • ขจัดปัญหาส่วนลดการค้า, ส่วนลดเงินลด
   • ลูกค้าแจ้งว่าใบกำกับภาษีหาย ลูกค้าให้ออกใหม่ต้องทำอย่างไร ใบกำกับภาษีฉบับใหม่ จะมีภาระภาษีหรือไม่ อย่างไร
   • การนำสินค้าของกิจการที่ขายไปทำส่งเสริมการขาย
   • VAT กับการขายผ่อนชำระโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยส่งผลภาระภาษีอย่างไร
   • ปัญหา VAT 0% ที่กิจการต้องระวัง
   • การให้โดยเสน่หา/การกุศลโดยมอบสินค้าแทนเงินให้กับองค์กรสาธารณะ
   • จุดที่ต้องระวังกับการยืมสินค้าระหว่างกิจการ

5.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ทำอย่างไรให้รอดปลอดภัยจากการถูกประเมิน
   • รวมประเด็นที่มีผลทำให้การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน
   • กรณีการกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 มีเหตุที่ไม่ตรงกันแต่สรรพากรต้องการให้ตรงกันจะทำอย่างไร
   • การแก้ไข และข้อพิสูจน์ พร้อมแนวทางในการชี้แจงกับสรรพากรเมื่อการกระทบยอดไม่ตรงกัน

6.การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba