ปัญหาภาษีเมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 54 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 36) สำหรับบริษัทข้ามชาติ (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/08351P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาด้านภาษีเมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 54 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 36

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 

 
วิทยากรโดย  อาจารย์ชุมพร เสนไสย
 

หัวข้อสัมมนา

 

1.  ความสำคัญของธุรกรรมกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

2.  ประเภทเงินได้ที่จะถูกหักภาษีและนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด. 54

- ความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด. 53 กับ ภ.ง.ด. 54

3. ปัญหาการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 54

- การจ่ายค่านายหน้า การรับทำงานให้

- ค่าที่ปรึกษาให้ต่างประเทศ

- การจ่ายค่าซ่อม

- จ่ายค่าใช้ Software การใช้ค่าสิทธิ

- เงินปันผลหรือกำไรจากธุรกิจ

- ดอกเบี้ย

- การขายสินค้าพร้อมติดตั้ง

- สินค้าพร้อม Software

- การพิจารณาความเป็นอิสระและไม่อิสระของบุคคลธรรมดากับการหักภาษี

- การให้บริการ e-service ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

4. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 36

- การให้บริการหรือการขายสินค้าที่จะต้องนำส่ง ภ.พ. 36

- หลักการพิจารณา ใช้นอก ใช้ใน

- การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใช้บริการ e-Service

5. การออกภาษีแทนบริษัทต่างประเทศต้องนำส่งภาษีอย่างไร

6. การเครดิตภาษี

7. ปัญหาการนำส่ง ภ.ง.ด. 54 ภ.พ. 36 ไม่ถูกต้องจะมีผลอย่างไรหรือไม่

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba