เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 21/01888P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

เจาะลึกภาษีอากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องทราบ

 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

• เคลียร์ปัญหาที่ เกี่ ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ พบบ่อย

• Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทรัพย์สิน/กำไรระหว่างนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

• STOCK สินค้าขาด-เกิน, ตีราคาสินค้าคงเหลือ

• Sale Promotion กับการวางแผนภาษี


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- Update การหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้บริหารขององค์กร

2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล

- Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ใช้ในปี 2567
*สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนต่างๆ,งานวิจัยและพัฒนา
*การบริจาค

- การเลือกการลงทุน/ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดภาษี หรือขยายกิจการ

- การลดค่าใช่จ่าย และประหยัดภาษี จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านรายได้และรายจ่าย

- รายจ่ายในการขาย/บริหาร

- ค่ารับรอง, รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ, รายจ่ายต้องห้าม

- ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิต่ำกว่าที่สรรพากรกำหนด

- กรณีมีผลขาดทุนยกมาเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีต้องทำอย่างไร

- การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

- การจ่ายเงินปันผล, ส่วนแบ่งกำไร

- ประเด็นการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด และการลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในระบบอิเล็คทรอนิกส์

- ประเด็นหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ และการตั้งดอกเบี้ยค้างรับโดยที่ไม่มีการกู้จริงจะมีภาระภาษีอย่างไร

3.การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่ผู้จัดการฝ่ายภาษีต้องไม่พลาดและถ่ายทอดต่อให้ลูกน้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

- การใช้ระบบ e-Withholding Tax ผลทางภาษีทั้งในฝั่งผู้รับและผู้จ่ายเงิน

- การแยกตามประเภทเงินได้ต้องหักภาษีอย่างไร

- วิธีการออกหนังสือรับรองกรณีจ่ายเงินปันผล

4.ปัญหาที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่พบบ่อย

- Update การจัดทำส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ e-Tax Invoice, ใบรับ e-Receipt

- การตรวจสอบใบกำกับภาษีและรายงานภาษีขาย การขอคืนภาษี เมื่อเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice

- ปัญหาการยื่นแบบ ภ.พ.30 ที่มียอดขายและยอดซื้อติดลบจะเป็นประเด็นให้สรรพากรเข้าตรวจหรือไม่

- การกระทบยอดรายจ่ายกับภาษีซื้อที่ต้องระวัง

5.ปัญหาภาษีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

- ส่งเสริมการขายกับค่ารับรองต่างกันอย่างไร

- ขายสินค้าแถมบริการได้หรือไม่ ทำอย่างไร

- การให้ส่วนลดบริษัทในเครือหรือการให้ส่วนลดพนักงานมากกว่าปกติทำได้หรือไม่ มีความเสี่ยงในการถูกประเมินหรือไม่

6.STOCK สินค้าขาด-เกิน, การตีราคาสินค้าคงเหลือ, การตีราคาหลักทรัพย์, สินทรัพย์ดิจิทัล

7.ปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทรัพย์สิน/กำไรระหว่างนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba