จัดการภาษีครบวงจร จากการทำ Sale Promotion พร้อมการวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/17022Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,708 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


จัดการภาษีครบวงจร จากการทำ Sale Promotion
พร้อมการวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline                                  CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ 
 

• ของแถมที่มีมูลค่ามากกว่าของที่ขาย! ขายของแล้วแจกเงินเกิดความเสี่ยงทางภาษีและภาระภาษีหรือไม่ อย่างไร

• Case Studies ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่ทุกกิจการต้องเจอจากทำ Sale Promotion
• หลักสูตรนี้จะทําให้ท่าน “รู้”และ “เข้าใจ” หัวใจของ Sale Promotion อย่างแท้จริง
- รู้หลัก/ รู้จักประเภท/ รู้วิธีทํา
- รู้จักเลือกให้เข้ากับกิจการ
- รู้วิธีการเตรียมรับมือการตรวจสอบ
- รู้เทคนิคการเจรจาเมื่อถูกตรวจสอบ
- รู้ภาระภาษี
- รู้กลยุทธ์การวางแผนที่ทําให้ประหยัดภาษีและนําไปใช้ได้จริง


วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1.วิธีการและรูปแบบการทำ Promotion ที่สรรพากรยอมรับ

2.สุดยอด!!! เทคนิคการจัดการเส้นแบ่งระหว่าง
- ส่งเสริมการขายกับการให้โดยเสน่หา
- ส่งเสริมการขายกับค่ารับรอง
- ส่งเสริมการขายกับการบริจาค

3. ภาระภาษีที่ต้องพบจากการทำ Sale Promotion
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

4.วิเคราะห์จุดดี จุดด้อยของ Sale Promotion แต่ละวิธีเพื่อนำมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับกิจการ Sale Promotion แบบไหนที่ทำแล้วได้ผล ไม่ล้าสมัย นำมาใช้ได้จริง ฝ่ายการตลาด/   ฝ่ายบัญชีจะรู้ได้อย่างไรว่าส่งเสริมการขายแบบไหนได้ผลมากที่สุดและเหมาะกับองค์กร

5. เทคนิคการวางแผนค่าใช้จ่ายแฝงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเสริมการขาย

6. เทคนิคการทำส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าราคาทุน ทำได้หรือไม่

7. เทคนิคการตัด STOCK สินค้าที่นำไปใช้ในการส่งเสริมการขายทำอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

8. เทคนิคการวางแผนภาษีซื้อ ภาษีขาย จากการส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์กับกิจการ
จุดบอดที่ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบัญชีต้องทราบ

9. เทคนิคการการออกใบกำกับภาษี ออกอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
บอกจุดที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

10.เทคนิคการคำนวณฐานภาษีและมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย สิ่งที่ผู้ทำ Sale Promotion ไม่ควรละเลย

11.Top Case Studies ปัญหาจริงที่ทุกกิจการมักต้องประสบจากการทำ Sale Promotion เช่น
- ส่วนลดการค้า/ส่วนลดเงินสด ความแตกต่างของภาระภาษีที่มีความสำคัญต่อการทำ Sale Promotion
- สรรพากรมีวีธีการดูอย่างไรว่าเป็นส่วนลดการค้า หรือส่วนลดเงินสด
- ปัญหาการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และเอกสารทางการเงินจากการทำ Sale Promotion
- ปัญหาการทำ Sale promotion กับตัวแทน
- Sale promotion แบบไหนถือเป็นรายได้ของลูกค้า/ผู้รับรางวัล

12.แนวทางการแก้ปัญหาของฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบัญชีจากการทำ Sale Promotion

13.เทคนิคการวางแผนการทำ Sale Promotion แบบมืออาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและช่วยประหยัดภาษี
- วิธีการทำให้ของขวัญ ของชำร่วยที่เกินสมควร เป็นการส่งเสริมการขาย
- การทำ Sale Promotion ด้วยการแถมบริการ ต้องทำอย่างไร
- วิธีการขอรางวัลจากสปอนเซอร์/บริษัทคู่ค้า อย่างไรไม่ต้องถูกหักภาษี

14.เตรียมรับมือการตรวจสอบ Sale Promotion จากสรรพากร
สรรพากรประเมินอะไรได้บ้างจากการส่งเสริมการขาย
- Sale Promotion รูปแบบใดที่สรรพากรมักบวกกลับ
- หลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ว่าอย่างไรเป็นส่งเสริมการขาย
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องที่สรรพากรจะขอดูในประเด็นส่งเสริมการขาย

15.เทคนิคการเจรจา/ชี้แจง เมื่อสรรพากรตรวจสอบฃ

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม


** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba