ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/07106P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร (Workshop)

≡ หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 • การพัฒนาบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์มิได้มีเพียงการพัฒนาเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาองค์กรลงมาจนถึงการพัฒนาส่วนบุคคล
• หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์การพัฒนาในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอันส่งผลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป


วิทยากรโดย อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

หัวข้อสัมมนา

1. การแข่งขันของธุรกิจด้วยศักยภาพของบุคลากร

2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

3. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
   • ประเภทของ Competency
   • การวิเคราะห์ Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรได้ตรงจุด
   • การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
   • Workshop: การวิเคราะห์ Competency จากตำแหน่งงานจริง

4. ความหลากหลายของวิธีการพัฒนาบุคลากร และวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี
   • การฝึกอบรมในองค์กร (In-house Training) และนอกองค์กร (Public Training)
   • การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)
   • การมอบภารกิจในงาน (Job Assignment)
   • การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ
   • การฝึกอบรมคือคำตอบของวิธีการพัฒนาบุคลากรหรือไม่อย่างไร
   • Workshop: การวิเคราะห์วิธีที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
   • การพัฒนาองค์กรคืออะไร สำคัญอย่างไร
   • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร
   • ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาองค์กร

6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)
   • การพัฒนาส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญอย่างไร และเหตุผลที่ควรดำเนินการ
   • ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาส่วนบุคคล
   • วิธีการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
   • Workshop: การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคลจากงานจริง

7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ความก้าวหน้าในตำแหน่งภายในองค์กร
   • ความแตกต่างของการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และเส้นทางสายอาชีพ (Career Path)
   • ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาสายอาชีพ
   • รูปแบบการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ
   • Workshop: การสร้างเส้นทางสายอาชีพจากงานจริงหรือกรณีศึกษา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba