ปลุกความเป็นผู้นำเชิงรุก ของหัวหน้างาน Think & Act like a Proactive Leader (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/07219P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


  ปลุกความเป็นผู้นำเชิงรุก ของหัวหน้างาน
Think & Act like a Proactive Leader
(จ.ชลบุรี)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
  • สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นด้วยแนวทางการบริหารงานแบบผู้นำเชิงรุก (Proactive Leaders)
  • เรียนรู้วิธีคิดและทำ Think & Act แบบผู้นำเชิงรุก
  • พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่เหนือชั้นกว่าเดิม เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

วิทยากรโดย อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

1. สถานการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบการทำงานและการปรับเปลี่ยนเพื่อความสำเร็จ
- The Power of Leaders พลังของผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง
- SOAR Analysis เพื่อการวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพลิกบทบาทผู้นำ Reactive to Proactive Leaders
- กรอบความคิดแบบผู้นำเชิงรุก (Proactive Leaders Mindset)
- คุณลักษณะสำคัญของผู้นำเชิงรุก (Traits of Proactive Leaders)
- Role Model ของผู้นำยุคใหม่ กรณีศึกษาจากผู้นำทั่วโลก

3. ปรับเพื่อเปลี่ยน คิดและทำอย่างผู้นำเชิงรุก (Think & Act like a Proactive Leader)
- มองวิสัยทัศน์ระยะยาว (Long-term Vision)
- การเพิ่ม Productivity ให้กับงาน
- คิดริเริ่มแบบผู้นำเชิงรุก (Initiative)
- ทักษะความเร่งด่วนในการทำงาน (Sense of Urgency)
- เสริมจุดแกร่งให้ทีมงาน (Utilize Team Strengths)
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
ฯลฯ

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leaders)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba