เทคนิคการทวงหนี้และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/07288P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการทวงหนี้และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

จบปัญหาการทวงหนี้ทางโทรศัพท์...ทวงอย่างไรให้มีผลงาน

Update! ตัวอย่างจริงและการแก้ไขปัญหาการทวงหนี้ในยุคปัจจุบัน

         ด้วยสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ซบเซา การที่องค์กรต้องดำเนินกิจกรรมและบริหารจัดการสภาวะทางการเงินให้คล่องตัวมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ การติดตามหนี้จากคู่ค้าหรือลูกค้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องกระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการติดตามอย่างมีประสิทธิผลต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรอง

         ปัญหาที่ทุกองค์กรต้องประสบบ่อยครั้งในการเริ่มเปิดการสนทนาในการติดตามทวงหนี้และติดตามหนี้ที่ค้างชำระกับลูกหนี้การค้าทางโทรศัพท์ คือการถูกต่อว่าใส่อารมณ์ และปิดโอกาสการสนทนา จึงมีความจำเป็นที่องค์กรจะต้องทำการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทวงหนี้ให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกหนี้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและจัดเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวิทยากรโดย ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

หัวข้อสัมมนา

1. ปัญหายอดนิยมของการทวงหนี้ในยุคปัจจุบัน

2. รู้เขา...รู้เรา ทำความเข้าใจการกระทำด้วยจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์

3. ปัจจัยและตัวแปรที่ทำให้เกิดอารมณ์และความกดดัน สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเจรจา

4. เสริมสร้างทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มลูกหนี้ให้ชัดเจน

5. การวางกลยุทธ์ การจัดการลูกหนี้พร้อมแนวทางการสร้างบทสนทนาอย่างเหมาะสม

6. เทคนิคการพูดเพื่อตั้งคำถามและโน้มน้าวใจให้ได้ผลสำหรับการทวงหนี้และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

7. การขจัดจุดอ่อนในการพูดเพื่อการทวงหนี้และติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. เทคนิคการติดตามผลภายหลังจากการทวงหนี้

9. Workshop : การทวงหนี้และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์กับกลุ่มลูกหนี้ที่แตกต่างกัน

10. Workshop : การคิดและพูดตามบทสนทนา (Dialogue) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการติดตามและทวงหนี้ทางโทรศัพท์

11. เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการพูดหรือการฟัง พร้อมแนวทางการแก้ไข

12. กรณีศึกษา : การทวงหนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมการแสดงตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาในการสนทนา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba