การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/03370P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

บรรยายโดย ดร.กนก จุฑามณี

หัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้า

2. หลักการบริหารพื้นที่และการจัดสถานที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
 - ขนาดของคลังกับการเข้าออกของสินค้า
 - ลักษณะการเก็บรูปแบบต่างๆ
 - การจัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการภายในคลัง ให้คุ้มค่า

3. เทคนิคการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า (หัวใจสำคัญของงานคลังสินค้า)
 - วิธีการตรวจรับสินค้า (Receiving)
 - การจัดเก็บสินค้า (Storing)
 - การจ่ายสินค้า

4. การจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการนำเข้า-ส่งออก

5. การบันทึกการรับ-จ่ายเพื่อให้มีการควบคุมจำนวนคงเหลืออย่างทันกาล
(Update real time)

6. เทคนิคการตรวจนับ STOCK โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

7. จัดการงานเอกสารในงานคลังสินค้า ไม่ให้มีปัญหากับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี
 - การจัดทำรายงานประเภทต่างๆ
 - Bin card Stock card
 - เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับ จ่าย จัดเก็บ

8. เทคนิคการตรวจนับและตรวจสอบในงานคลังสินค้า
 - เวลาเหมาะสมสำหรับการตรวจนับ (Suitable Timing Count)
 - ขั้นตอนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Process of Counting)
 - การตรวจนับและตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล ป้องกันการทุจริต
 (Protection of Dishonesty)
 - ปัญหาการนับสินค้าไม่ตรงสต็อกจะปฏิบัติอย่างไร มีทั้งขาดทั้งเกิน

9. วิธีบริหารจัดการกับของเหลือเศษซาก เก่าค้างสต็อก ตกรุ่น ล้าสมัย มีตำหนิ

10. วิธีการ "ลดต้นทุน" ในงานคลังสินค้าที่ต้องรู้้

11. วิธีการควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

12. ถาม-ตอบ ปัญหาในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.กนก จุฑามณี

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba