การขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Work Permit

รหัสหลักสูตร : 21/03464P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Work Permit

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
2. การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
3. งานประเภทใดบ้าง? ที่กำหนดให้เป็นงานที่คนต่างด้าว “ห้ามทำ” มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร?
4. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการนำคนต่างด้าวเข้ามา ทำงานในประเทศ จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
5. เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต ทำงานของ นายจ้างและคนต่างด้าว
• แบบ บต.๑ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้าง ในประเทศ
6. ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เอกสาร หลักฐานแบบฟอร์มต่างๆค่าธรรมเนียมและใบมอบอำนาจ ทำการแทนที่ปฏิบัติต่อคนต่างด้าวเข้า หรือเข้ามาใน ประเทศไทยแล้ว
7. คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน ตามหลัก เกณฑ์ใหม่ 2560
8. . อัตราค่าธรรมเนียม ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องใช้อัตราอย่างไร?

• ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน

• การต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน

• การจ้างคนต่างด้าว

• การต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือการขยายระยะเวลา
9. การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างและผู้ได้รับ ใบอนุญาตเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
10. การสร้างช่องทางการร้องทุกข์และการเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์ สำหรับคนต่างด้าว
11. การกำหนดมาตรฐานในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่าย ในการนำคนต่างด้าว
เข้ามาทำงาน
12. การขึ้นทะเบียนตัวแทนนายจ้างและตัวแทนคนต่างด้าว
13. การกำหนดมาตรการทางปกครองให้มีการประกาศรายชื่อนายจ้าง ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
14. ประเด็นสำคัญ...ในการรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน ในสถาน ประกอบการของนายจ้าง
และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนจะต้อง รับโทษอย่างไร? และอัตราเท่าไหร่? (โทษปรับ โทษจำคุก) ในประเด็นใดบ้าง?
• การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตจากอธิบดีฯ
• การรายงานการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างต่อ อธิบดีกรมการจัดหางาน
• ลูกจ้าง คนงาน ทำงานตามบ้าน สำนักงานต่างๆ
• การรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
• รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
• รับคนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
• คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้ง นายทะเบียน
• คนต่างด้าวทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
• ผู้ใดที่ยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว
• ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับ นายจ้างในประเทศ
15.ถาม-ตอบปัญหา

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba