ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) และ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ

รหัสหลักสูตร : 21/09029E

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : อื่นๆ 3 ชั่วโมง
• CPA : อื่นๆ 3 ชั่วโมง

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 4 บทเรียน
• ความยาว 3 ชั่วโมง

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 
ประเด็นภาษีเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศ
-ภาษีที่เกี่ยวข้องที่จะเสียในประเทศไทย
-ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการจ่ายเงินไปตปท.ให้กับบริษัทตปท.
-เงินได้พึงประเมิน
-3 เรื่อง+1ภาษีซ้อน ในการยื่นแบบเสียภาษี
-บริษัทตปท.ประกอบกิจการในประเทศไทยใช่หรือไม่
-การจำหน่ายกำไร,Agents
-บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกม.ต่างประเทศ
-ไม่ต้องยื่นภ.ง.ด.54แต่อาจหัก ณ ที่จ่าย
-ผู้จ่ายเงินที่ต้องหักภาษีตามมาตรา70
-การยื่นแบบภ.ง.ด.54

บทที่ 2 
การใช้สิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
-ค่าสิทธิ
-กำไรจากธุรกิจ
-PE

บทที่ 3 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
-การนำส่งภาษีกรณีออกภาษีแทน
-อัตราแลกเปลี่ยน
-แบบฟอร์มภ.พ.36
-ตัวอย่างนำส่งVATตามแบบภ.พ.36

บทที่ 4 
กรณีศึกษา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 3:0 0:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba